• W ostatnich latach wiek emerytalny osiąga w granicach 860 - 890 lekarzy dentystów. Zastępuje ich młode pokolenie
  • Najwięcej młodych lekarz dentystów przybywa w woj. łódzkim.
  • Regres w liczbie kadry stomatologicznej obserwuje się woj. opolskim, lubuskim, warmińsko - mazurskim i lubelskim  

Dentyści coraz liczniej przechodzą na emeryturę 

Liczba lekarzy dentystów osiągających wiek emerytalny:
2020 - 542
2021 - 567
2022 - 672
2023 - 882
2024* - 837
2025* - 863

*prognoza

Zmiana procentowa liczby lekarzy dentystów pracujących w 2020 wobec 2019 r.:
opolskie minus 1,67 proc.
lubuskie minus 0,36 proc.
warmińsko-mazurskie minus 0,24 proc.
lubelskie minus 0,08 proc.
podlaskie 0,12 proc.
kujawsko-pomorskie 0,54 proc.
podkarpackie 0,56 proc.
wielkopolskie 1,01 proc.
dolnośląskie 1,07 proc.
mazowieckie 1,07 proc.
zachodniopomorskie 1,15 proc.
świętokrzyskie 1,18 proc.
śląskie 1,63 proc.
małopolskie 1,74 proc.
pomorskie 1,86 proc.
łódzkie 2,00 proc.

Studenci stomatologii w zastępstwie dentystów emerytów

W ostatnich latach liczba studentów stomatologii utrzymuje się na stabilnym poziomie:
2014/15 - 4,5 tys.
2015/16 - 4,5 tys.
2016/17 - 4,6 tys.
2017/18 - 4,6 tys.
2018/19 - 4,6 tys.
2019/20 - 4,6 tys.
2020/21 - 4,8 tys.

Limity przyjęć na I rok studiów stomatologicznych: 
2019/20 - 1398
2020/21 - 1408
2021/22 - 1342
2022/23 - 1334

W zależności od roku udział studentów realizujących naukę na studiach stacjonarnych waha się od 77 proc. (2014/15) do 81 proc. (2019/20).

Zawód lekarza dentysty, a w zasadzie lekarki dentystki jest wyjątkowo sfeminizowany, od lat ok. 75 proc. studentów kierunku lekarsko – dentystycznego stanowią kobiety.

10 uczelni kształcących lekarzy dentystów co roku przyjmuje nieznacznie większą liczbę kandydatów:
2015/16 wobec 2014/15 wzrost o 1,3 proc.
2016/17 wobec 2015/16 wzrost o 1,71 proc.
2017/18 wobec 2016/17 wzrost o 0,26 proc.
2018/19 wobec 2017/18 wzrost o 0,07 proc.
2019/20 4,6 tys. wobec 2018/19 wzrost o 0,37 proc.
2020/21 wobec 2019/2020 wzrost o  3,20 proc.