• W Wielkiej Brytanii pandemia COVID-19 znacznie ograniczyła dostęp do opieki stomatologicznych finansowanej z publicznych funduszy.
  • Trudność z uzyskaniem refundowanych świadczeń bardzo nasiliła agresję pacjentów.
  • Wyzwiska i obelgi pod adresem personelu gabinetów stomatologicznych stały się elementem codziennej pracy, szczególnie recepcjonistek odbierających telefony.

Relacje dentystów z pacjentami w Wielkiej Brytanii znacznie pogorszyły się w trakcie pandemii COVID-19.

Nieprzyjemne sytuacje oczywiście zdarzały się wcześniej, ale wydawały się rzadkie i najczęściej była to agresja słowna. Ale na przykład około pięć lat temu, jeden z pracowników  przychodni stomatologicznej został fizycznie zaatakowany przez pacjenta. 

Relacje z pacjentami gabinetów stomatologicznych  pogorszyły się znacznie od czasu lockdownu spowodowanego pandemią

Jednak  w ciągu ostatnich 18 miesięcy personel gabinetów dentystycznych jest narażony na przykre rozmowy, krytykę lub wręcz wyzwiska i groźby niemal każdego dnia.

Mohsan Ahmad, prowadzący praktykę w Manchesterze i prezes Greater Manchester Local Dental Network, podkreśla w rozmowie z portalem Dentistry.co.uk, że stomatolodzy spotykają się na co dzień z agresją ze strony pacjentów.

W jednym przypadku,  mężczyzna pojawił się w gabinecie i groził, że zniszczy recepcję, jeśli nie przyjmie go dentysta. Po wielu próbach załagodzenia sytuacji trzeba było wezwać policję. 

Gabinety dentystyczne będą musiały zatrudniać ochronę?

- Pacjent, który dzwoni lub przyjeżdża osobiście chcąc dostać się do dentysty i słyszy że jako pacjent pierwszorazowy nie może zostać przyjęty w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, często przeklina, albo zarzuca nadużycia – opowiada prezes  Greater Manchester Local Dental Network.

Niestety, to recepcjonistki odbierające telefony, są najbardziej narażone na agresję słowną. Sytuacja ta odbija się na kondycji psychicznej personelu.

-Jeśli się nad tym zastanowić, tego typu problemy są bardzo powszechne na pogotowiu i dlatego mają tam ochronę w dzień iw nocy. Nie chcemy przejść do etapu, w którym świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej muszą zatrudniać pracowników ochrony. Komunikacja ma kluczowe znaczenie w rozwiązaniu tego problemu. Bez zrozumienia przez pacjentów sytuacji, z jaką borykają się dentyści i inne zespoły opieki zdrowotnej, te trudne sytuacje będą się nadal wydarzały, podkreślał - Mohsan Ahmad.