O rozwiązaniu umowy poinformował Śląski OW NFZ. To kłopot dla osób oczekujących na wizytę w Dentoplex. Kłopot tym większy, że osoby te muszą się zgłosić do gabinetu dentystycznego w celu uzyskania zaświadczenia o terminie wpisania na listę oczekujących oraz otrzymania zwrotu oryginału skierowania (jeżeli takie skierowanie było wymagane). Następnie pacjenci muszą zgłosić się do innego świadczeniodawcy i uzgodnić z nim termin leczenia.

Jedyną pomoc, jaką oferuje Fundusz są dostępne w internecie informacje o zakładach opieki zdrowotnej realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ oraz o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne. Można oczywiście wysłać do NFZ w Katowicach zapytanie pocztą elektroniczną lub zatelefonować do bezpłatnej infolinii „kolejkowej”.