Władze Świdnicy podpisały umowę z operatorem dolnośląskiego dentobusa, realizującego usługi w ramach NFZ. Jest nim DirectMedic.

Dentobus zaparkuje przed każdą z placówek oświatowych. Wizyta będzie bezpłatna, bezpieczna i atrakcyjnie przeprowadzana dla dzieci. Jednak, aby mogła być ona możliwa, rodzice lub opiekunowie prawni muszą wyrazić na nią zgodę. Stosowne oświadczenie jest dystrybuowane w przedszkolach i szkołach.

- Nawet jeśli dziecko znajduje się pod opieką stomatologa, to wykonany w dentobusie przegląd może pomóc w diagnozie, wykaże potrzeby lecznicze - namawia Izabela Siekierzyńska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Potrzeba dokładnej diagnozy jest szczególnie ważna ze względu na pandemię koronawirusa, gdyż wizyty u stomatologów stały się w ostatnich dwóch latach mniej powszechne.

W dentobusie wdrożony jest program bezpiecznej przychodni mobilnej. Pacjenci przyjmowani są w pełnych środkach ochrony osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC, z zastosowaniem środków dezynfekcji powierzchniowej i dezynfekcji ust pacjenta.  

Po wykonanych przez lekarzy czynnościach, dziecko (lub wychowawca w wypadku przedszkolaków lub młodszych uczniów) otrzyma kartę pacjenta. W niej, między innymi, lekarz po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej).

W ramach usług edukacyjnych DirectMedic przeprowadza, trwającą ok. 15 minut prezentację dla rodziców, zwykle łącząc je m.in. z zebraniami rodziców. Prezentacja ma m.in. na celu uświadomienie jak duży problem stanowi próchnica, jakie są konsekwencje braku leczenia, możliwe powikłania oraz ścieżki leczenia. Dentyści opowiadają o zakresie przeprowadzanych u dzieci badań. Omawiany jest także proces obsługi i procedury bezpieczeństwa młodych pacjentów.

Głównie w przedszkolach i klasach początkowych, podczas wizyty dentobusu  lekarz lub higienistka stomatologiczna w przystępny sposób przeprowadzają dla najmłodszych pacjentów instruktaże higieny jamy ustnej.

Regularne przeglądy stomatologiczne mogą pozwolić dzieciom uniknąć problemów ze zdrowiem i stresu związanego z leczeniem specjalistycznym.

 Dentobus to w pełni przygotowany, autonomiczny, mobilny gabinet stomatologiczny z profesjonalnym unitem, punktowym RTG z radiowizjografią, kompletnym zestawem narzędzi, materiałów i leków stomatologicznych. Zespół pracujący w dentobusie to lekarz stomatologii zachowawczej z asystą, doświadczeni i przygotowani do pracy z pacjentami pedodontycznymi.

Przegląd, w którym m.in. lekarz zbada stan uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej) zakończy się wydaniem karty pacjenta. Z niej rodzic dowie się o potrzebach leczniczych dziecka. Przeglądy stomatologiczne powinny być wykonywane co najmniej raz na pół roku.

Dentobus oferuje możliwość leczenia zachowawczego z elementami endodoncji, dzieci i młodzieży do lat 18 w zakresie koszyka usług gwarantowanych przez NFZ. Koszyk ten, obejmując ponad 70 usług, pozwala na kompleksowe i nowoczesne leczenie ogólnostomatologiczne.

Z przyczyn formalno-prawnych procesy lecznicze powinny być przeprowadzane w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.