Aktywność, koordynująca różnego rodzaju programy zdrowotne m.in. w zakresie okulistyki i stomatologii jest ważnym elementem działalności Wieluńskiego Domu Kultury. Dzięki inicjatywie WDK - realizowany jest przez załogę dentobusu przegląd uzębienia przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.  

Świadczenia realizowane są (w ramach NFZ) przez ZOZ Super-Dent z Łodzi. 

Taka akcja realizowana jest po raz pierwszy w gminie Wieluń. Realizowany jest przegląd uzębienia dzieciom i młodzieży pod kątem wskazań do leczenia stomatologicznego i ortodontycznego oraz ewentualne świadczenia profilaktyki stomatologicznej (fluoryzacja). 

- Zaprosiliśmy szkoły do udziału w tym programie. Dyrektorzy bardzo chętnie i licznie odpowiedzieli na naszą propozycję, przysłali zgłoszenia, jednakże ich zadaniem było zebranie zgód na taki przegląd od rodziców i to uczynili - powiedziały dla Radia Ziemi Wieluńskiej Zofia Spaleniak z Wieluńskiego Domu Kultury, koordynator programów zdrowotnych gminy Wieluń i Magdalena Wujec, kierownik promocji w WDK.