• Urząd Gminy i Miasta Węgliniec zachęca mieszkańców do wysłania dzieci na konsultacje stomatologiczne w dentobusie.
  • Zważywszy na napięty harmonogram pracy załogi dentobusu, tylko niewielki odsetek dzieci z miasta i gminy zostanie przyjęty przez dentystę.
  • Duży zakres leczenia stomatologicznego trzeba realizować poza dentobusem.

Węgliniec oczekuje na wizytę dentobusu

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec zawarł z operatorem dentobusu (Dolnośląski OW NFZ) porozumienie w zakresie objęcia opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

To próba zaradzeniu złu w postaci powszechnej próchnicy wśród dzieci i młodzieży. Próba dość optymistyczna, gdyż sam Węgliniec liczy ok. 3 tys. mieszkańców, wśród których 600-osobowa grupa to osoby niepełnoletnie. Trudno oczekiwać, że dentobus zaparkuje na węglinieckim rynku i przez miesiąc lub dwa będzie świadczył usługi tamtejszej młodzieży.

Dentobus służy leczeniu, ale przede wszystkim diagnostyce, przedstawieniu problemów stomatologicznych, którymi jak najpilniej powinni się zająć rodzice dziecka.

Tak włodarze miasteczka i gminy zachęcają do wzięcia udziału w programie bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej w trakcie postoju dentobusu:
Przegląd nie zaszkodzi także dzieciom, które znajdują się pod opieką stomatologa. Wykonany w dentobusie przegląd może pomóc w diagnozie, wykazać potrzebę leczniczą i przyspieszyć usunięcie problemu. Wczesna diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie.

Odsunięcie leczenia w czasie może prowadzić do konieczności leczenia kanałowego lub utraty zęba. Rodzice dzieci z zębami mlecznymi musza pamiętać, że próchnica przeniesie się także na zęby stałe. Nie warto więc lekceważyć profilaktyki w każdym wieku dziecka – zachęcają animatorzy akcji profilaktycznej.

 

Bezpieczeństwo pacjentów w dentobusie

Przy okazji załoga mobilnego gabinetu stomatologicznego rozwiewa obawy o bezpieczeństwo dzieci. W dentobusie wdrożony jest program bezpiecznej przychodni mobilnej. Nasi specjaliści przyjmują pacjentów w pełnych środkach ochrony osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC, z zastosowaniem środków dezynfekcji powierzchniowej, dezynfekcji ust pacjenta i zminimalizowanym czasie ekspozycji.

Po wykonanych przez dentystów czynnościach, dziecko (wychowawca - w przypadku przedszkolaków lub młodszych uczniów) otrzyma kartę pacjenta. Po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych stomatolog określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej).

UMiG Węgliniec  zapewnia, że wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia.