Dent-a-Medical zapowiada uruchomienie, kolejnego, po rynku stomatologicznym, obszaru działalności- inwestycji deweloperskich w sektorze handlowym i usługowym. Spółka zamierza skupić się na realizacji inwestycji budowlanych dla sektora medycznego. Pierwsze projekty dotyczyć mają budowy własnych klinik stomatologicznych.

Plany te nie oznaczają jednak, że dotychczasowa działalność spółki, związana z przygotowywaniem oraz sprzedażą stomatologicznych programów abonamentowych i rabatowych, a także z zarządzaniem partnerską siecią klinik dentystycznych - będzie zarzucona. Nie można zapominać, że Dent-a-Medical zarządza ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych skupiającą ponad 300 placówek.
Spółka zapowiada, że razem z firmą Lux Med skonstruuje wspólny pakiet opieki zdrowotnej, z programem opieki dentystycznej. Projekt ten ma stanowić uzupełnienie oferty usług medycznych, w tym stomatologicznych, realizowanych przez Lux Med.

Ważną informacją, w kontekście podjętych decyzji, są zmiany w radzie nadzorczej spółki Dent-a-Medical. Prezesem zarządu został Sławomir Drohobycki, nowi członkowie rady nadzorczej to: Zdzisław Turczyński oraz Wiesław Pecka.
Na decyzje biznesowe zapewne miały wpływ wyniki finansowe spółki, która po III kw. 2014 r. wykazała stratę netto w wysokości 132 109 zł (78 982 zł w samym III kw.). Strata ta była jednak mniejsza niż w takich samych okresach 2013 r. (odpowiednio 7 756 057 zł i 336 483 zł).
Zastanawiająca jest fluktuacja przychodów ze sprzedaży, które po III kw. 2014 r. miały poziom 86 150 zł, a w III kw. 2014 osiągnęły wartość zaledwie 8 376 zł.

WIęcej: www.medycynaprywatna.pl