• W dentobusie może być realizowany pełen zakres leczenia ogólnostomatologicznego
  • Warunkiem realizowania konkretnego świadczenia w dentobusie jest zgoda pisemna, wydana przez opiekuna dziecka
  • Załogi dentobusów z reguły ograniczają działanie do zabiegów profilaktycznych 

Dentobusy zastępują gabinety stomatologiczne tam gdzie ich nie ma – przekonuje Ministerstwo Zdrowia. Jeśli tak - warto domagać się od świadczeniodawcy nie tylko przeglądu uzębienia i wystawienia zaleceń dla stomatologa mającego kontrakt z NFZ i pracującego w tradycyjnym gabinecie.

Zasady leczenia w dentobusie  

W dentobusie może być zrealizowanie pełne podstawowe leczenie stomatologiczne m.in. z wypełnieniami, ekstrakcją zębów, czy leczeniem endodontycznym zębów z wypełnieniem kanału.

Opiekun dziecka nie powinien ignorować szansy, jaką stwarza wizyta dziecka w dentobusie. Tak będzie gdy rodzic nie ograniczy się do wyrażenia zgody na badanie stomatologiczne dziecka. Dobrze byłoby być obecnym podczas pracy dentobusu, bo wówczas jest zdecydowanie większa szansa na zrealizowanie co najmniej leczenia zachowawczego.

Rzecz jasna to teoretyczne założenia działania mobilnych gabinetów stomatologicznych. W momencie pojawienia się dentobusu pod określoną szkołą lub żłobkiem  kierownictwo tych placówek dąży do przebadania wszystkich dzieci, a przegląd z reguły wygrywa ze zdecydowanie bardziej czasochłonnym  leczeniem.

Warunki pracy lekarza dentysty w dentobusie także nie sprzyjają realizowaniu zaawansowanych procedur medycznych, chociaż wyposażenie takiego gabinetu umożliwia skomplikowane nawet leczenie.

Warto poznać listę świadczeń (poza profilaktycznymi), które dostępne są w dentobusie.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych w dentobusie 

1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym

2 Badanie lekarskie kontrolne
Świadczenie jest udzielane trzy razy w roku kalendarzowym.

3 Konsultacja specjalistyczna
Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno - terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4 Badanie żywotności zęba
Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.

5 Rentgenodiagnostyka 
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.
Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

7 Znieczulenie miejscowe nasiękowe
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

8 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9 Leczenie próchnicy powierzchniowej
Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.

10 Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi

11 Opatrunek leczniczy w zębie stałym

12 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na jednaj powierzchni

13 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na dwóch powierzchniach

14 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na dwóch powierzchniach

15 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na trzech powierzchniach

16 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

17 Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

18 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi (leczenie kanałowe wykonywane z wykorzystaniem mikroskopu, który umożliwia maksymalnie precyzyjne opracowywanie kanałów zęba)

19 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba

20 Czasowe wypełnienie kanału

21 Wypełnienie kanału 

22 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem kanału ze zgorzelą miazgi
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

23 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.

24 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku

25 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

26 Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia (metalowe ligatury, tak samo jak gumowe, mają za zadanie utrzymanie łuku w zamkach aparatu ortodontycznego, stosowane gdy konieczne jest mocniejsze dociśnięcie łuku do zamków).Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku

Zabieg wykonywany w celu oczyszczenia kieszonek dziąsłowych wykonywany w przypadku kieszonek do 5 mm bez odsłaniania korzenia i wykonywania nacięć.

27 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą (metalowe ligatury, tak samo jak gumowe, mają za zadanie utrzymanie łuku w zamkach aparatu ortodontycznego, stosowane gdy konieczne jest mocniejsze dociśnięcie łuku do zamków). 

28 Usunięcie zęba jednokorzeniowego
Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

29 Usunięcie zęba wielokorzeniowego
Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

30 Chirurgiczne usunięcie zęba
Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni.
Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

31 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze szwem

32 Założenie opatrunku chirurgicznego

33 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem
Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

34 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.

35 Repozycja „nastawienie”  i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

36 Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia.

37 Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym
Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych oraz bruzd zębów siódmych i jest udzielane raz do ukończenia 14. roku życia.

38 Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego.

39 Impregnacja zębiny Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb.

40 Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba.

41 Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba.

42 Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
Świadczenie dotyczy zębów stałych.

43 Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym

44 Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem

45 Amputacja przyżyciowa miazgi
Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach.

46 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
Świadczenie - za każdy kanał.

47 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem
Świadczenie - za każdy kanał.

48 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego.

49 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem dwóch kanałów
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

50 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem trzech kanałów
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

51 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem dwóch kanałów ze zgorzelą miazgi
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

 52 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
Świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

53 Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów
Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do trzech razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

54 Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:
1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów,
4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.

55 Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.
Świadczenie jest udzielane do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Warunki realizacji świadczeń stomatologicznych w dentobusie

Personel
1) lekarz dentysta lub
2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub
3) lekarz dentysta ze specjalizacją w dziedzinie stomatologii dziecięcej

Miejsce udzielania świadczeń - dentobus
Sprzęt i wyposażenie
Unit dentystyczny
Lampa polimeryzacyjna
Skaler
Mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów
Aparat RTG
Zestaw przeciwwstrząsowy oraz zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej

Organizacja udzielania świadczeń
Świadczeniodawca udziela świadczeń gwarantowanych
zgodnie z potrzebami zdrowotnymi świadczeniobiorców i z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w dentobusie.

W przypadku konieczności kontynuacji leczenia stomatologicznego poza dentobusem lekarz udzielający świadczenia przedstawia świadczeniobiorcy plan dalszego leczenia oraz informuje świadczeniobiorcę o możliwościach kontynuacji leczenia stomatologicznego w ramach świadczeń gwarantowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub edukacji

Świadczeniodawca ustala i zgłasza plan i harmonogram realizacji świadczeń w ujęciu miesięcznym do Narodowego Funduszu Zdrowia przy uwzględnieniu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców w województwie.