W kierownictwie ORL, obok wybranego na zjeździe sprawozdawczo – wyborczym prezesa Łukasza Jankowskiego, zasiadać będą: Dariusz Paluszek oraz Piotr Pawliszak i Tomasz Imiela.

Dr n. med. Dariusz Paluszek z samorządem lekarskim związany jest od V kadencji. Od 2005 r. jest członkiem Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. W VII kadencji pełnił funkcję członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w VIII kadencji jest wiceprezesem ORL ds. lekarzy dentystów i przewodniczącym Komisji ds. Lekarzy Dentystów, a także członkiem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Komisji Stomatologicznej NRL.

Działając w samorządzie, dążę do usprawnienia kontaktów lekarzy dentystów z izbą. Chcę zadbać o interesy naszej grupy zawodowej w zakresie ochrony radiologicznej, dekontaminacji, praw i obowiązków wynikających z prowadzenia praktyki dentystycznej. Dążę również do ułatwienia zdobywania specjalizacji i kształcenia w ramach bezpłatnej pomocy izby lekarskiej oraz do zapewnienia ochrony prawnej lekarzom dentystom - dr n. med. Dariusz Paluszek 

Dariusz Paluszek będzie także przewodniczącym Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie, pracującej w składzie:
Rafał Flakowski,
Bożena Hoffman-Golańska,
Piotr Kuchta,
Grzegorz Kwitkiewicz,
Justyna Kwitkiewicz,
Elżbieta Latoszek-Banasiak,
Danuta Lesak,
Elżbieta Małkiewicz
Konrad Małkiewicz,
Bartłomiej Matuszak,
Roman Olszewski,
Liliana Piwowarczyk,
Anna Popis-Witkowska,
Wojciech Popowski,
Monika Potocka,
Jerzy Reymond,
Andrzej Siarkiewicz,
Bożena Sulma-Urban,
Mery Topolska-Kotulecka.