• Ukazały się wyniki badania na temat satysfakcji z pracy w zawodzie dentysty. Badanie wykonano na koreańskiej uczelni w School of Dentistry, w Jeonju.
  • Powstał przegląd prac, w których mierzono nie tylko  poziom zadowolenia dentystów z pracy, ale też jakie czynniki wpływały na satysfakcję z pracy.
  • 76,6 proc. dentystów było zadowolonych ze swojej kariery (poziom satysfakcji od umiarkowanego do wysokiego).
  • Wyższą satysfakcję odnotowano wśród dentystów ze specjalizacją w różnych dziedzinach stomatologii niż wśród stomatologów ogólnych.

Korzyści z pracy dentysty przeważają nad  ciemną stroną zawodu

Praca w zawodzie stomatologa, choć pod wieloma względami kusząca, jednak do łatwych nie należy. Powodem nieustannego stresu są problemy finansowe, kłopoty w zatrudnieniu, trudne środowisko pracy praz monotonia wykonywanych czynności, a także fobia i lub nieuzasadniony lęk pacjentów przed leczeniem.

W School of Dentistry, Jeonbuk National University, Jeonju, w Korei przeprowadzono analizę opublikowanych na całym świecie prac (w okresie 1990-2017), badających zadowolenie z pracy dentystów. Jak podkreślali autorzy,  ważne jest, by zidentyfikować problemy, które stomatolodzy mają na  co dzień. Bez takiej wiedzy trudno  cokolwiek zmienić na lepsze, nie tylko w środowisku pracy dentystów, ale też przeprowadzić reformę systemu opieki zdrowotnej. 

Analizowano badania z kilku krajów o różnej wysokości  dochodów - Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Korei Południowej, Litwie, Chinach oraz Egipcie. Cztery prace dotyczyły  stomatologów ogólnych, trzy specjalistów z różnych dziedzin stomatologii, trzy i stomatologów  zachowawczych i specjalistów.

Zidentyfikowano sześć czynników związanych z największą satysfakcją z pracy:
- relacje z pacjentami,
- szacunek,
- realizowanie opieki,
- personel,
- relacje zawodowe
- środowisko zawodowe.

Z najmniejszą satysfakcją z pracą wiązały się:
- work life balance,
- stres,
- dochody,
- zarządzanie praktyką.

Wyniki metaanalizy ujawniły, że 76,6 proc. dentystów było zadowolonych ze swojej kariery (poziom satysfakcji od umiarkowanej do wysokiej). Mogło to wynikać z faktu, że 78 proc. badań satysfakcji zawodowej dentystów przeprowadzonych w krajach o wysokich dochodach, w  których zazwyczaj  poziom jakości życia jest  wysoki. W analizie uwzględniono dziewięć badań z 1987 r. Spośród nich pięć wskazywało na umiarkowany poziom zadowolenia. Badania te pochodziły z Chin, Korei Południowej, Egiptu i Stanów Zjednoczonych. Kolejne trzy badania (z Kanady, Litwy i ponownie ze Stanów Zjednoczonych) wykazały wysoki poziom zadowolenia.

 Specjalista stomatolog bardziej zadowolony z pracy niż stomatolog ogólny

Specjaliści z różnych dziedzin stomatologii byli bardziej zadowoleni ze swojej pracy (ponad 65 proc.) niż dentyści wykonujący tylko zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej. 

Na przykład w Stanach Zjednoczonych stomatolodzy dziecięcy byli bardziej zadowoleni ze swojej pracy niż dentyści ogólni. Według Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego, stomatolodzy dziecięcy mają prawie dwa razy więcej pacjentów tygodniowo niż stomatolodzy ogólni (z wyłączeniem zabiegów higienizacji). 

W innym badaniu kanadyjscy ortodonci mieli wyższą ogólną satysfakcję z pracy w porównaniu z dentystami ogólnymi.  

Należałoby jednak wykonać badania w krajach o średnich i niskich dochodach z wykorzystaniem badania satysfakcji dentysty, w tym oceny stresu, podkreślają badacze.

Nie były analizowane różnice w satysfakcji z pracy w publicznych i prywatnych przychodniach stomatologicznych, a także w jakim stopniu na zadowolenie z pracy wpływają takie zmienne jak wiek i płeć . Wreszcie, w większości badań stres nie był oceniany . Aby dokładniej przeanalizować ten czynnik, w przyszłości należy uwzględnić stres jako czynnik środowiska pracy, piszą autorzy badania.

Bez satysfakcji z pracy lekarza nie ma dobrej polityki zdrowotnej 

Ostatnio coraz częściej pojawiającym się problemem dla krajowych systemów opieki zdrowia staje się migracja lekarzy dentystów. Zadowolenie z pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje dotyczące kariery. Dlatego ważne jest, by stworzyć warunki, w których stomatolodzy będą mogli wysoko oceniać swój zawód.  Wyniki przeglądu sugerują, że można to osiągnąć poprzez regulację godzin pracy, podwyższenie wynagrodzenia jako formę wyrazu  uznawania za wykonywaną pracę oraz wspieranie możliwości rozwoju  umiejętności klinicznych.

Badanie satysfakcji z pracy w środowisku lekarzy dentystów ukazało się w International Dental Journal.