• Co trzecia ankietowana osoba (badania sygnowane przez  Medicover) nie jest w stanie ocenić prawdziwości informacji na temat zdrowia jamy ustanej, jakie ukazują się na mediach społecznościowych
 • Większość ankietowanych pozyskane informacje na temat zdrowia jamy ustnej poddaje weryfikacji (83 proc.), przy czym 28 proc. twierdzi, że takie działania podejmuje zdecydowanie
 • Najpopularniejsze platformy, z których użytkownicy czerpią codzienną wiedzę to Facebook 60 proc. wskazań i You Tube 46 proc.   

Na pytanie: Czy dostępne na portalach społecznościowych informacje, dotyczące zdrowia jamy ustnej, są prawdziwe – nie potrafi odpowiedzieć 29 proc. ankietowanych. Zaledwie 7 proc. spośród pytanych uważa, że treści umieszczane na mediach społecznościowych zdecydowanie są godne zaufania.

Takie m.in. wnioski płyną z sygnowanego przez Medicover Stomatologia „Raportu Uśmiechu 2023. Milenialsi i zetki u dentysty”.

Na pytanie: Czy weryfikujesz informacje dostępne na kanałach/profilach poświęconych tematyce zdrowia lub urody w innych źródłach? - większość ankietowanych pozyskane treści poddaje weryfikacji (83 proc.), przy czym 28 proc. twierdzi, że takie działania podejmuje zdecydowanie. Informacje, dotyczące zdrowia jamy ustnej uznawane są przez ponad połowę osób za prawdziwe, 

70 proc. badanych deklaruje, że nie wystawia gabinetom lekarskim i stomatologicznym ocen na stronach internetowych. Nieco mniejszy odsetek ankietowanych twierdzi, że nie ocenia lekarzy i lekarzy dentystów na mediach społecznościowych (62 proc.).

Popularne platformy, z których korzystają internauci

Ankietowani najczęściej korzystają (po kilka razy dziennie) z takich platform jak:

 • Facebook 60 proc.
 • You Tube 46 proc.
 • Instagram 38 proc.
 • Tik Tok 28 proc.
 • Snapchat 17 proc.
 • Twitter 11 proc.

Z kolei ankietowani nie korzystają w ogóle z takich platform jak:

 • Snapchat 44 proc.
 • Twitter 43 proc.
 • Tik Tok 39 proc.
 • Instagram 20 proc.
 • You Tube 4 proc.
 • Facebook 3 proc.

Okazuje się, że wśród codziennych użytkowników Facebooka jest nieco więcej osób pomiędzy 25 a 40 rokiem życia (63 proc.) niż w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat (57 proc.). Jeśli chodzi o Twitter - to ta różnica jest mniejsza (12 proc. vs 10 proc.). W przypadku YT z kolei jest nieco więcej użytkowników młodszych (51 proc.) niż starszych (42 proc.). Instagram, Tik Tok, Snapchat to zdecydowanie domena osób pomiędzy 18 a 24 rokiem życia (odpowiednio: 53 proc., 43 proc., 32 proc.). Starsi z tych platform korzystają po kilka razy dziennie rzadziej. Instagram (29 proc.), Tik tok (19 proc.), Snapchat 8 proc.