• Jest konkurs ofert na świadczenie stomatologicznej pomocy doraźnej  na terenie powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego
  • Wartość zamówienia: 201,19 tys. zł  na okres rozliczeniowy od 17 października 2022 r do 31 grudnia 2022
  • Termin składania ofert w konkursie: 21 września 2022

Konkurs na doraźną pomoc stomatologiczną 

Kod postępowania: 14-22-000248/STM/07/1/07.1850.118.03/01

Wartość zamówienia: 201,19 tys. zł na okres rozliczeniowy od 17 października do 31 grudnia 2022

Cena oczekiwana zawiera współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzenia zasadniczego oraz pielęgniarek i położnych.

Okres obowiązywania umowy: od 17 października do 31 grudnia 2026 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Materiały informacyjne: siedziba Warmińsko – Mazurskiego OW NFZ w godz. 8 – 16 od poniedziałku do piątku Żołnierska 16.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8–16 w siedzibie OW NFZ przy ul. Żołnierskiej 16 do 21 września 2022 r.

Otwarcie ofert 23 września 2022 o godz. 09:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania: 30 września 2022.