PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy NFZ dołoży do samorządowego programu profilaktyki? Termin składania dokumentów do 1 września

Autor: nieck • Źródło: nfz-szczecin.pl
22-07-2022, 16:12
Czy NFZ dołoży do samorządowego programu profilaktyki? Termin składania dokumentów do 1 września Jest szansa na uzyskanie dofinansowania do programu profilaktyki zdrowotnej Fot. Shutterstock
Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, w 2023 roku, w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkiego NFZ.
 • Jednostki samorządowe realizujące programy polityki zdrowotnej mogą uzyskać
  dofinansowanie z NFZ
 • Rozpoczął się nabór  wniosków o dofinansowanie programów  polityki zdrowotnej samorządowych w 2023 r. Ostateczny termin złożenia wniosku 1 września
 • Wysokość dofinansowania może sięgać 80 proc. środków przewidzianych na realizację programu samorządowego
 • Od negatywnej decyzji można się odwołać i złożyć wniosek o ponowną ocenę wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku. Ponowna ocena w terminie 14 dni

Dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej. Nawet do 80 proc.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Jednostki samorządowe realizujące programy polityki zdrowotnej mogą uzyskać
dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że świadczenia przez nie zaplanowane są zgodne  z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami ministra zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 • 80 proc. środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie nieprzekaczającej 5 tyś,
 • 40proc.  środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona powyżej.

Projekt programu samorządowego na podstawie map potrzeb zdrowotnych

Jednostka samorządu terytorialnego ma sporządzić projekt programu polityki zdrowotnej na podstawie map potrzeb zdrowotnych (art. 48a ww. ustawy).
Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy.

Na podejmowaną decyzję zaważy wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wniosek należy złożyć w formie  papierowej do siedziby Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45.

Termin składania wniosków:  1 września 2022 r.

Jak prawidłowo  wypełnić wniosek

Co powinien zawierać wniosek:

 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek,
 • wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę,
 • określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania,
 • określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów,
 • harmonogram realizacji programu,
 • planowane koszty realizacji programu,
 • opis spodziewanych korzyści z realizacji programu,
 • informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Ponadto do wniosku należy dołączyć (zgodnie z art. 48 d ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych):

pozytywną opinię Agencji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt

albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48aa ust. 11,

pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 183 i 694).

Decyzja dyrektora NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie  programu.

Od decyzji można się odwołać i złożyć wniosek o  ponowną ocenę wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu  wniosku. Ponowna ocena w terminie 14 dni.

źródło: nfz-szczecin.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH