• Zdanie prezesa NRL, mówiące m.in. o tym, że pewnie kilka lat temu, izby kojarzyły się z aktywnością skupioną na balach dla działaczy czy wycieczkach dla wtajemniczonych oprotestowała ORL w Tarnowie
  • Działacze z OIL w Tarnowie zapewniali, że nigdy nie czerpali osobistych korzyści z wykonywanej pracy na rzecz samorządu lekarzy i lekarzy dentystów
  • W ocenie ORL w Tarnowie, forma i treść wypowiedzi szefa NRL godzi w wizerunek samorządu zawodowego lekarzy w stopniu, który uzasadnia rozważanie zajęcia stanowiska w sprawie przez Komisję Etyki Lekarskiej NIL oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Stanowisko prezesa NRL prezentowaliśmy w materiale Czego lekarze mogą oczekiwać za podwojoną składkę. Trudno dociec jakiego fragmentu wypowiedzi szefa Rady dotyczą zastrzeżenia ORL w Tarnowie. Być może chodzi o zdanie, które znalazło się w pełnym tekście oświadczenia:

„Pewnie kilka lat temu, gdy izby kojarzyły mi się z aktywnością skupioną na balach dla działaczy czy wycieczkach dla wtajemniczonych, uśmiechnąłbym się w reakcji na takie stwierdzenie”.

Oryginał stanowiska tutaj

W oficjalnym piśmie Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie czytamy m.in.:

Publikacja w sposób nieuprawniony prezentuje negatywny wizerunek okręgowych izb lekarskich, formułując bliżej niesprecyzowane zastrzeżenia o nienależyte wykonywanie powierzonych samorządowi zadań ustawowych, kosztem ogółu członków zobowiązanych do uiszczenia składki.

Lektura stanowiska skłania do tezy, że dotychczasowa działalność izb lekarskich miała służyć przede wszystkim wąskiemu gronu osób zaangażowanych w pracę w samorządzie, nastawionych na czerpanie osobistych lub majątkowych profitów, chociażby w postaci darmowych imprez czy wycieczek.

Działacze Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie piszą m.in.: Słowo Prezesa może wręcz skłaniać do stwierdzenia, że kosztochłonne oczekiwania członków organów okręgowych izb lekarskich miały stanowić asumpt do podwyższenia składki członkowskiej. ORL w Tarnowie stanowczo sprzeciwiła się choćby sugerowaniu podobnej tezy.

Działalność samorządowa w Tarnowie 

ORL w Tarnowie poinformowała, że od początku funkcjonowania tamtejszego samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wszystkie funkcje w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie były sprawowane społecznie, a lekarze zaangażowani w funkcjonowanie Izby nigdy nie pobierali z tego względu żadnych korzyści osobistych lub majątkowych.

Z tytułu wyboru do Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, objęcia funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub sędziego w Okręgowym Sądzie Lekarskim, lekarze i lekarze dentyści nigdy nie uzyskiwali wynagrodzenia.

Lekarze i lekarze dentyści zaangażowani w funkcjonowanie Izby - od początku jej istnienia i w trakcie kolejnych kadencji - poświęcali bezinteresownie swój czas, a nierzadko również własne środki, dla realizacji zadań podstawowych, jak również wspierając szereg inicjatyw zgodnych z interesem samorządu i jego wszystkich członków.

W pełni społecznie podejmowane były także liczne zadania mające wspierać i integrować środowisko m.in.:

  • realizowano szkolenia zawodowe,
  • organizowano coroczny ,,Bal Lekarza",
  • przygotowywano przedświąteczne upominki dla wszystkich dzieci członków Izby,
  • angażowano się w dystrybucje środków ochrony indywidulanej w trakcie pandemii.

Udział w takich wydarzeniach, jak coroczny „Bal Lekarza", był finansowany na takich samych zasadach dla wszystkich - bez wyjątków - członków samorządu a zasada równości i transparentności dotyczyła zawsze każdej podobnej inicjatywy.

Ocena samorządowców słów prezesa NRL 

Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie poczuli się słowami prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dotknięci.

Zdaniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie forma i treść wypowiedzi godzi w wizerunek samorządu zawodowego lekarzy w stopniu, który uzasadnia rozważanie zajęcia stanowiska przez Komisję Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.