PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy lekarz dentysta odnajduje się w obliczu pandemii Sars-Cov-2

Autor: miro • Źródło: ms
05-08-2020, 07:43
Czy lekarz dentysta odnajduje się w obliczu pandemii Sars-Cov-2 Ankieta: lekarz dentysta w obliczu pandemii koronawirusa (foto: pixabay)
Opublikowano wyniki badania ankietowego, zrealizowanego na zlecenie NIL, a mającego przedstawić wpływ pandemii Sars-Cov-2 na branżę stomatologiczną.

Przedstawiamy wyniki ankiety, przeprowadzonej w czerwcu 2020 r., której pełny raport znajduje się na stronie NIL. 

Ankieta z wykresami w pdf.

Styczność z koronawirusem
Zdecydowana większość respondentów (prawie 97 proc.) nie znalazła się w sytuacji, w której zaistniałaby konieczność poddania ich kwarantannie ze względu na styczność z koronawirusem. Przy stałej działalności zawodowej lekarzy dentystów świadczy to o tym, że stosowane zabezpieczenia (zresztą nie tylko w dobie pandemii) są bardzo skuteczne.

Jedynie w przypadku marginalnej części ankietowanych (bo niecałe 0,5 proc.) stwierdzono zakażenie koronawirusem.

Czy lekarz dentysta miał wykonany test na Sars-Cov-2
Zapytano ankietowanych czy mieli wykonany choć jeden test na Sars-Cov-2. Zdecydowana większość (1223 osoby) nie miały takiego testu. Jedynie 90 osób (czyli ok 7 proc. badanych) została poddana takiemu testowi.

Czy istnieje problem z dostępnością środków ochrony osobistej
Ze względu na bezpośredni kontakt z pacjentem i konieczność stosowania wszelkich możliwych zabezpieczeń w dobie pandemii poddano badaniu ocenę respondentów w zakresie ew. problemów z dostępnością środków ochrony osobistej.

Część z respondentów (niecałe 2 proc.) nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie

Nie jest zaskoczeniem, że większość badanych wskazała, iż takie problemy dostrzega (836 osób).

Analiza wyników odpowiedzi na to pytanie musiała być pogłębiona, gdyż wbrew powszechnemu przekonaniu w środowisku stomatologicznym o znaczących, różnorakich kłopotach z ceną i samym pozyskaniem środków ochrony osobistej 36 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi, iż problemów takich nie dostrzega.

W grupie tej nie wyróżniała się żadna podgrupa- zarówno pod kątem formy wykonywania zawodu,

wieku czy płci respondentów.

Zbadano również, czy w grupie tej znacząco nie dominowali respondenci uważający zalecenia ministerialne za nadmierne (mogłoby to świadczyć o stosunku do poziomu zabezpieczeń i braku zapotrzebowania na większą ilość środków ochrony). Jednakże w grupie tej pogląd o nadmiernych rygorach zaleceń MZ wyraziła taka samo procentowa grupa respondentów.

Cena środków ochrony osobistej
94 proc. pytanych podała, że największy problem stanowi cena środków ochrony osobistej, która w pierwszym etapie wprowadzenia stanu pandemii w kraju wzrosła wielokrotnie.

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   Andrzej Cisło   Kondycja branży   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH