• Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna "Rudziński i partnerzy" w Częstochowie  zrezygnowała ze współpracy z NFZ i nie będzie realizowała świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym 
  • Rada Miasta Częstochowy zwróciła się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie działań zapewniających ciągłość specjalistycznych świadczeń finansowanych z NFZ 
  • Władze Częstochowy zabiegają o ogłoszenie przez NFZ dodatkowego konkursu na warunkach umożliwiających realizację tych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ

Częstochowa bez leczenia stomatologicznego w narkozie

Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna "Rudziński i partnerzy" w Częstochowie przy ul. Andersena 1 od maja 2023 r. kończy współpracę z NFZ. Warunki kontraktu są nie do zaakceptowania. Wycena świadczeń na niezmienionym od lat poziomie nie daje pola do negocjacji.

Rada Miasta Częstochowy zwróciła się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie działań zapewniających świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym osobom z niepełnosprawnościami, finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Prośba o interwencję skierowana do ministra zdrowia 

W apelu czytamy m.in.:

Z informacji jaka dotarta do częstochowskiego samorządu wynika, iż od 1 maja 2023 r. w Częstochowie nie będzie możliwości skorzystania ze świadczeń stomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym dla osób z niepełnosprawnościami, finansowanych przez NFZ.

Duże zaniepokojenie budzi fakt, że przychodnia, która dotychczas udzielała takich świadczeń zdrowotnych nie przystąpiła do konkursu organizowanego przez NFZ z powodu obniżenia stawki kontraktu w stosunku do 2022 r.

Doskonale wiemy, że prowadzenie tego typu działalności wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednio wyposażonych gabinetów i zatrudnieniem wysokospecjalistycznej kadry, co generuje znaczne koszty, stąd też wycena tych świadczeń powinna być na zdecydowanie wyższym poziomie.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zwrócili się o pomoc do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Częstochowy, gdyż są przerażeni wizją komercyjnego leczenia zębów, co będzie się wiązało z ponoszeniem wysokich kosztów, które dla wielu rodzin będą barierą nie do pokonania.

Dlaczego leczenie zębów w narkozie jest konieczne

Opieka stomatologiczna, w przypadku osób z niepełnosprawnościami, jest ważnym elementem dbania o ich dobrostan, ale niesie specyficzne wyzwania oraz znaczące utrudnienia we wdrażaniu niezbędnej profilaktyki.

Zabiegi stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnościami są trudne z uwagi na ograniczone możliwości porozumiewania się z pacjentami, co wynika z obiektywnego braku pełnej współpracy i komunikacji z pacjentem, ze względu na ogólny stan jego zdrowia.

Rada Miasta Częstochowy apeluje zatem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia opieki stomatologicznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami.

Apel o dodatkowy konkurs na nowych warunkach

Jesteśmy głęboko przekonani, że zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami odpowiedniego dostępu do należytej jakości świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, powinno być jednym z ważnych elementów polityki zdrowotnej państwa.

Mając na względzie dobro i komfort pacjentów, prosimy o rozważenie możliwości ogłoszenia dodatkowego konkursu na realizowanie świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym dla osób z niepełnosprawnościami w Częstochowie, na warunkach umożliwiających realizację tych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, przez przygotowane do tego podmioty lecznicze.

Pismo skierowano też do Jarosława Wieczorka -  wojewody śląskiego oraz Piotra Nowaka - dyrektora śląskiego OW NFZ w Katowicach.

Brak chętnych świadczeniodawców do współpracy z NFZ  

O ile interwencja ta nie przyniesie pożądanego skutku (bardzo prawdopodobne), to osoby, wymagające leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym, będą musiały szukać specjalistycznej pomocy w dwóch pozostałych lecznicach na terenie województwa śląskiego. Uwaga jednak, wszyscy świadczeniodawcy, nie tylko z województwa śląskiego, mają podobne odczucia co do kontynuowania współpracy z NFZ jak "Rudziński i partnerzy" w Częstochowie.

Maja Puczyńska przewodnicząca Komisji Społecznej powiedziała dla radiojura.pl: Staraliśmy się zebrać jakoś środowisko osób z niepełnosprawnościami – rodziców przede wszystkim – aby tę sytuację poruszyć, bo nie ma takiej możliwości, żeby osoby z niepełnosprawnościami nie mogły korzystać z usług anestezjologa. Na apel, który przedstawiliśmy, odpowiedziało około 1800 osób, które podpisało listę poparcia.