PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Częstochowa przedłuża profilaktykę stomatologiczną dla dzieci

Autor: miro • Źródło: ms
24-01-2022, 11:30
Częstochowa przedłuża profilaktykę stomatologiczną dla dzieci Profilaktyka jamy ustnej uczniów Fot. AdobeStock
Rada Miasta Częstochowy podjęła decyzję o kontynuacji do 2026 r. programu polityki zdrowotnej: profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych.
  • Realizację programu profilaktyki zdrowia jamy ustnej częstochowskich uczniów przedłużono do 2026 r. 
  • Edukacją zdrowotną planuje się objąć w jednym roku programu ok. 2 tys. osób dorosłych i dzieci.
  • Roczny koszt realizacji programu to 80 tys. zł. 

Koszty realizowania programu

Koszty jednostkowe
- kampania informacyjno - edukacyjna (organizator programu oraz realizatorzy) - ok. 64 tys. zł,
- koszt badania diagnostycznego dziecka –  ok. 55,00 zł,
- koszt lakowania zębów u ok. 30 proc. dzieci – ok. 35,00 zł,
- koszt spotkania edukacyjnego dla rodziców – ok. 250,00 zł/spotkanie,
- edukacja dzieci, w tym nauka prawidłowego mycia zębów – ok. 6,00 zł/uczeń,
- zakup pasty, szczoteczki, kubeczka oraz „Paszportu uśmiechu” – ok. 10,00 zł/uczeń,
- koszt koordynatora programu – ok. 1,2 tys. zł/rok realizacji programu.

Koszty całkowite
Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu w pierwszym roku jego realizacji wyniesie 80 tys. zł.

Budżety na realizację programu w latach następnych będą określone każdego roku w wysokości uwzględniającej liczbę dzieci uczęszczających do klas II w danym roku oraz ceny jednostkowe.

Źródło finansowania
Program w całości będzie finansowany z budżetu Miasta Częstochowy.

Zasady oceny realizacji programu

Monitorowanie i ewaluacja
Ocena zgłaszalności do programu będzie monitorowana w trakcie trwania programu oraz po zakończeniu programu na podstawie list uczestnictwa.

W ramach monitorowania i ewaluacji programu zostaną określone następujące wskaźniki:
- populacja dzieci kwalifikująca się do badania diagnostycznego - ocena stanu uzębienia dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami,
- liczba dzieci, u których wykonano badanie diagnostyczne - ocena stanu uzębienia, zgodnie z przyjętymi kryteriami,
- liczba dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na badanie diagnostyczne,
- liczba rezygnacji z udziału w programie na poszczególnych etapach jego realizacji,
- liczba spotkań edukacyjnych,
- liczba odbiorców edukacji zdrowotnej – rodziców /opiekunów prawnych i nauczycieli,
- liczba wydrukowanych paszportów uśmiechu.

Realizator programu zobowiązany będzie do składania raz w miesiącu sprawozdania z realizacji programu.

Aktorką tego programu jest lek. dent. Agata Horonkiewicz przy współpracy Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.

POLECAMY W SERWISACH