• Jedyna lecznica w Częstochowie, realizująca świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym, w kwietniu skończyła współpracę z NFZ, bo warunki kontraktowe nie są ekonomicznie racjonalne
  • Rada Miasta Częstochowy zwróciła się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie działań zapewniających ciągłość specjalistycznych świadczeń finansowanych z NFZ
  • Radna Ewa Lewandowska, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w Częstochowie poinformowała, że po interwencjach radnych, wspartych przez przedstawicieli rodziców dzieci z niepełnosprawnością, kontrakt został przedłużono, na razie tylko o miesiąc

Kontrakt stomatologicznych jeszcze przez miesiąc

Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna "Rudziński i partnerzy" w Częstochowie  przy ul. Andersena 1 w kwietniu 2023 r. miała zakończyć współpracę z NFZ. Powód? Warunki kontraktu są nie do zaakceptowania. Okazało się, że propozycja przedłużenia kontraktu zawierała obniżoną wartość za punkt o 20 gr. To zastanawiąjące działanie ze strony NFZ wobec zdecydowanie wyższych kosztów realizowania świadczeń stomatologicznych chociażby ze względu na wysoką inflację.

Radna Ewa Lewandowska, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w Częstochowie poinformowała radiojura.pl, że po interwencjach radnych, wspartych przez przedstawicieli rodziców dzieci z niepełnosprawnościami – NFZ zweryfikował zaproponowane wyceny. Nowe warunki pozwoliły Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej "Rudziński i partnerzy" na kontynuowanie świadczeń przynajmniej jeszcze przez maj 2023 r.

Co dalej? Przyszłość nie musi oznaczać pozbawienia Częstochowy świadczeń stomatologicznych, realizowanych w znieczuleniu ogólnym.

Okazuje się, że został ogłoszony kolejny konkurs, do którego ma przystąpić przychodnia stomatologiczna „Rudziński i partnerzy".

Na innych świadczeniodawców nie można liczyć, gdyż na terenie Częstochowy nie ma podmiotów leczniczych, którzy posiadaliby sale operacyjne, wyposażone w odpowiedni sprzęt i kadrę zdolną do realizowania skomplikowanych procedur medycznych.

Przypomnijmy, że Rada Miasta Częstochowy zwróciła się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie działań zapewniających świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym osobom z niepełnosprawnościami, finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Czy minister zdrowia pomoże?

W apelu czytamy m.in.:

Z informacji jaka dotarta do częstochowskiego samorządu wynika, iż od 1 maja 2023 r. w Częstochowie nie będzie możliwości skorzystania ze świadczeń stomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym dla osób z niepełnosprawnościami, finansowanych przez NFZ.

Duże zaniepokojenie budzi fakt, że przychodnia, która dotychczas udzielała takich świadczeń zdrowotnych nie przystąpiła do konkursu organizowanego przez NFZ z powodu obniżenia stawki kontraktu w stosunku do 2022 r.

Doskonale wiemy, że prowadzenie tego typu działalności wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednio wyposażonych gabinetów i zatrudnieniem wysokospecjalistycznej kadry, co generuje znaczne koszty, stąd też wycena tych świadczeń powinna być na zdecydowanie wyższym poziomie.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zwrócili się o pomoc do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Częstochowy, gdyż są przerażeni wizją komercyjnego leczenia zębów, co będzie się wiązało z ponoszeniem wysokich kosztów, które dla wielu rodzin będą barierą nie do pokonania.

Leczenie zębów w narkozie - konieczne

Opieka stomatologiczna, w przypadku osób z niepełnosprawnościami, jest ważnym elementem dbania o ich dobrostan, ale niesie specyficzne wyzwania oraz znaczące utrudnienia we wdrażaniu niezbędnej profilaktyki.

Zabiegi stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnościami są trudne z uwagi na ograniczone możliwości porozumiewania się z pacjentami, co wynika z obiektywnego braku pełnej współpracy i komunikacji z pacjentem, ze względu na ogólny stan jego zdrowia.

Rada Miasta Częstochowy apeluje zatem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia opieki stomatologicznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami.

Apel o dodatkowy konkurs na nowych warunkach
Jesteśmy głęboko przekonani, że zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami odpowiedniego dostępu do należytej jakości świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, powinno być jednym z ważnych elementów polityki zdrowotnej państwa.

Mając na względzie dobro i komfort pacjentów, prosimy o rozważenie możliwości ogłoszenia dodatkowego konkursu na realizowanie świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym dla osób z niepełnosprawnościami w Częstochowie, na warunkach umożliwiających realizację tych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, przez przygotowane do tego podmioty lecznicze.

Pismo skierowano też do Jarosława Wieczorka -  wojewody śląskiego oraz Piotra Nowaka - dyrektora śląskiego OW NFZ w Katowicach.