• W trakcie drugiego dnia Kongresu Wyzwań Zdrowotnych omawiane będą m.in.: wyzwania zdrowotne w trakcie i po pandemii, kształcenie kadr w ochronie zdrowia, problemy poz, firmy farmaceutyczne w Polsce - bodźce i hamulce.
  • W pierwszym dniu HCC przeprowadzono 20 sesji. Wiele wątków koncentrowało się wokół sytuacji w Ukrainie.
  • Gorące tematy sesji pierwszego dnia to m.in. ograniczenia w dostępie pacjentów do świadczeń, braki kadrowe oraz cyberbezpieczeństwo w placówkach medycznych.

Podczas sesji inauguracyjnej VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, wysłuchało ponad 1000 osób. Dyskusję zdominował konflikt za wschodnią granicą i reperkusje inwazji Rosji na Ukrainę. 

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego prof. gen. Grzegorz Gielerak wskazywał, że w obecnym kryzysie migracyjnym mamy dwa wyzwania: zapewnienie pomocy medycznej uchodźcom i zabezpieczenie kwestii polityki szczepionkowej.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas przyznała, że "w Polsce jest około 500 ukraińskich pielęgniarek oraz 38 położnych, które złożyły akces do wykonywania zawodu. 

Agenda drugiego dnia HCC (wybrane tematy):

Zabija nas nie tylko COVID-19 4 marca 2022 r., godz. 9.30-11.00
• Pandemiczny dług zdrowotny w wybranych dziedzinach (onkologia, kardiologia, neurologia) - jak go zniwelować?
• Zmieniająca się w czasie pandemii epidemiologia chorób cywilizacyjnych
• Nadmiarowa liczba zgonów w czasie pandemii - Polska na tle Europy
• Opieka szpitalna, specjalistyka i POZ w dobie pandemii
• Potrzebna jest sieć poradni pocovidowych?
• Czy zamknięcie oddziału oznacza, że pacjenci zostają poza systemem?
• Następstwa COVID-19 - wybrane aspekty i najnowsze dane
• Polska przyjmuje i leczy uchodźców z Ukrainy - jak organizować system, aby sytuacje nadzwyczajne nie zwiększały tzw. długu zdrowotnego

Przemysł farmaceutyczny w Polsce  4 marca 2022 r., godz. 11.30-13.00
• Aktywność inwestycyjna i produkcyjna firm farmaceutycznych w Polsce - mamy system bodźców czy hamulców?
• ABM jako akcelerator rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce
• Jak zapewnić gotowość kraju na kryzysy zdrowotne?
• Czy wojna na Ukrainie niesie ze sobą zagrożenia dla krajowego przemysłu farmaceutycznego?
• Znaczenie instytucji Partnera Bezpieczeństwa Lekowego
• Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR) - skończyło się na dyskusjach?

Program wszystkich 40 sesji, wykładów i prezentacji dostępny jest na stronie: hccongress.pl

Wszystkie informacje o HCC tutaj