• Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przesuwa zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego do 30 września 2022 r.
  • Wcześniejsze regulacje zakładały zakończenie stanu zagrożenia 31 sierpnia
  • Projekt rozporządzenia wprowadza też nowe zasady przywrócenia na listę oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne

Stan zagrożenia epidemicznego. Trwa o miesiąc dłużej 

Opublikowany w poniedziałek w RCL projekt przewiduje przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego o miesiąc - z 31 sierpnia do 30 września br.

Pozostałe zmiany dotyczą przywrócenia obowiązku dostarczania świadczeniodawcy oryginału skierowania na papierze, w terminie 14 dni roboczych od wpisania na listę oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne.

Świadczenia szpitalne i ambulatoryjne. Nowe zasady przywrócenia na listę oczekujących

Przewidziano także wprowadzenie regulacji mówiącej, że wniosek o przywrócenie na listę oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne, świadczeniobiorca będzie mógł zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania uprawnienia do przywrócenia na tę listę, bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 31 sierpnia.