• Na Mazowszu na jednego dentystę, który pracuje na NFZ, przypada średnio aż 9419 pacjentów
  • Od 2019 do 2022 r. średnio w Polsce ubyło 17,3 proc. gabinetów realizujących kontrakty stomatologiczne
  • Najszybciej ubywa świadczeniodawców, realizujących kontrakty stomatologiczne w oparciu o kontrakt z NFZ w woj. kujawsko-pomorskim, spadek o 24,6 proc. 

Spada liczba gabinetów stomatologicznych pracujących na NFZ  

W ostatnich latach niezmiennie spada liczba świadczeniodawców, realizujących kontrakty stomatologiczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W skali kraju od 2019 r. do 2022 r. (dane z kwietnia) ubyło 17,3 proc. świadczeniodawców. Trendu tego nie można wytłumaczyć postępującą integracją rynku i podpisywaniem wyższych kontraktów. Lekarzy dentystów, zainteresowanych współpracą z NFZ, ubywa z każdym miesiącem. Kontrakty wygasają, a część jest rozwiązywana.

Najgorzej pod tym względem jest na Mazowszu. Tam na jednego świadczeniodawcę, który realizuje kontrakt NFZ przypada średnio 9419 pacjentów. Niewiele lepiej jest na Pomorzu (9126) i w Małopolsce (8618).

W województwach tych sytuacja w leczeniu stomatologicznym nie jest dramatyczna tylko dlatego, że wielu pacjentów z Warszawy, Trójmiasta i Krakowa ma takie możliwości, aby radzić sobie bez korzystania ze wsparcia NFZ. Nie wszystkich jednak jest stać na taki luksus, szczególnie mieszkańców Mazowsza żyjących poza aglomeracją stołeczną.

Województwa, w których spadek dentystów jest najmniejszy 

Stosunkowo dobra sytuacja (co nie oznacza oczywiście, że dobra) występuje w woj.: podkarpackim, lubelskim i podlaskim. Tam na jednego świadczeniodawcę z kontraktem NFZ przypada odpowiednio 4444, 4703 i 5509 potencjalnych pacjentów, a więc dwukrotnie mniej niż na Mazowszu.

Nie ma żadnych szans na poprawę sytuacji. Świadczeniodawców ubywa w każdym z województw. Trend ten jest szczególnie widoczny w woj. kujawsko – pomorski, gdzie od 2019 r. liczba świadczeniodawców leczących zęby „na NFZ” spadła o 25 proc. Podobnie jest w woj. opolskim. Niewiele lepiej w woj. zachodniopomorskim i dolnośląskim.

W których woj. najszybciej ubywa dentystów pracujących w oparciu o kontrakt z NFZ?

Kujawsko-Pomorski OW NFZ  316 (2022) 354 (2021) 399 (2020) 419 (2019)
zmiana proc. 75,4

Opolski OW NFZ 185 (2022) 209 (2021) 230 (2020) 244 (2019)
zmiana proc. 75,8

Zachodniopomorski OW NFZ 287 (2022) 314 (2021) 332 (2020) 365 (2019)
zmiana proc. 78,6

Dolnośląski OW NFZ 464 (2022) 527 (2021) 567 (2020) 588 (2019)
zmiana proc. 78,9

Lubuski OW NFZ 153 (2022) 165 (2021) 185 (2020) 193 (2019)
zmiana proc. 79,3

Warmińsko-Mazurski OW NFZ 280 (2022) 300 (2021) 330 (2020) 354 (2019)
zmiana proc. 79,1

Świętokrzyski OW NFZ 232 (2022) 249 (2021) 274 (2020) 290 (2019)
zmiana proc. 80,0

Podkarpacki OW NFZ 477 (2022) 518 (2021) 557 (2020) 582 (2019)
zmiana proc. 81,9

NFZ  Spadek w skali kraju  82,7

Wielkopolski OW NFZ 606 (2022) 652 (2021) 706 (2020) 732 (2019)
zmiana proc. 82,8

Śląski OW NFZ 595 (2022) 646 (2021) 686 (2020) 712 (2019)
zmiana proc. 83,6

Lubelski OW NFZ 455 (2022) 484 (2021) 522 (2020) 539 (2019)
zmiana proc. 84,4

Podlaski OW NFZ 216 (2022) 229 (2021) 249 (2020) 249 (2019)
zmiana proc. 86,7

Pomorski OW NFZ 252 (2022) 256 (2021) 277 (2020) 290 (2019)
zmiana proc. 86,9

Mazowiecki OW NFZ 568 (2022) 589 (2021) 621 (2020) 647 (2019)
zmiana proc. 87,8

Łódzki OW NFZ 353 (2022) 357 (2021) 372 (2020) 388 (2019)
zmiana proc. 90,9

Małopolski OW NFZ 391 (2022) 400 (2021) 415 (2020) 426 (2019)
zmiana proc. 91,8