• Nowe wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych oraz wycena wymiany wypełnienia amalgamatowego - to za mało wobec pogarszającej się sytuacji świadczeniodawców realizujących kontrakty stomatologiczne
  • Niezwłocznej interwencji wymaga niewydolna opieka ortodontyczna
  • NFZ zastępuje nowe konkursy stomatologiczne aneksami starych.

W obliczu obecnych wyzwań, jakimi są pogorszająca się sytuacja finansowa wielu rodzin, jak też objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uchodźców - znaczenie sprawnej opieki stomatologicznej wzrasta niepomiernie – twierdzi NRL.

Nowe wyceny świadczeń z placetem AOTMiT

NRL zwraca uwagę na fakt, że efektem wielomiesięcznych prac są gotowe do wdrożenia opracowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące:
1) świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych
2) wyceny wymiany wypełnienia amalgamatowego i świadczeń opracowania i wypełniania ubytków, które również mogą być wdrożone po niezbędnych modyfikacjach.

Niezwłocznej interwencji wymaga również nierentowna i niewydolna przez to opieka ortodontyczna, jak też utrudniony dostęp do stomatologicznych zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

Postępowania konkursowe ze znakiem zapytania

NFZ rezygnuje z postępowań konkursowych i propozycjami kolejnych aneksów stara się zapewnić formalne pokrycie potrzeb opieki stomatologicznej.

Takie zabezpieczenie jest wyjątkowo iluzoryczne. Jeśli świadczeniodawcy nie odmawiają podpisywania tych aneksów, to jedynie z uwagi na perspektywę zmian w wycenach i skorzystają z przysługującego im prawa wypowiedzenia umowy, jeśli perspektywa ich wdrożenia będzie się oddalać.

Toteż z liczby tak przedłużonych umów nie należy wyciągać żadnych wniosków, co do stopnia zabezpieczenia wzrastających potrzeb zdrowotnych w opiece stomatologicznej.

Więcej: NRL