Trudno sobie wyobrazić, że lekarze dentyści nie poczują się upoważnieni do wysnucia własnych refleksji co do bilansu tego czterolecia. Trudno też, aby po czteroletniej pracy, sprawozdanie takie miało mieć objętość przysłowiowych "dwóch stron A4". To sprawozdanie ma ich trzynaście – pisze Andrzej Cisło we wstępie opatrującym dokument.

Z uwagi na fakt, że ten 13-stronicowy dokument zawiera w zasadzie w każdym zdaniu pokaźną dawkę informacji na temat tego czym zajmowała się w okresie upływającej kadencji KS NRL, nie sposób wyrokować co w ramach tej aktywności było najważniejsze, co ważne, a co mniej istotne – odsyłamy zatem do dokumentu, który widnieje na stronie KS NRL.

Aktywność Komisji podzielona została na szereg obszarów:
I. Zasady wykonywania i ochrona zawodu lekarza dentysty
I.1 Kształcenie przeddyplomowe
I.2 Powinność zachowania wysokich standardów niezależnie od sposobu finansowania świadczeń
I.3 Problem nieuprawnionej działalności leczniczej
I.4 Relacje z zawodami pomocniczymi
II. Kształcenie podyplomowe
III. Świadczenia stomatologiczne finansowane ze środków publicznych
III.1 Promocja postulatu wzrostu nakładów na świadczenia stomatologiczne
III.2 Działania na rzecz wzrostu wyceny procedur stomatologicznych
III.3 Ochrona zbiorowych i indywidualnych interesów lekarzy oraz interesu publicznego
IV. Pandemia COVID-19
IVa. Pomoc humanitarna związana z wojną w Ukrainie
V. Uproszczenie działalności leczniczej
V.1 Kształt ogólnych wymogów sanitarnych gabinetów stomatologicznych
V.2 Wdrażanie postanowień Rozporządzenia UE ws. rtęci
V.3 Racjonalizacja wymogów związanych z radiologią stomatologiczną
V.4 Wdrażanie cyfryzacji dokumentacji medycznej
V. 5 RODO
V.6 Sprawozdawczość BDO
V.7. Zatrudnianie w praktykach
VI. Polityka informacyjna
VI. 1 Strona Internetowa
VI. 2 Profile Twitter, Facebook
VI.3 Wewnętrzna polityka informacyjna
VII. Pozycja lekarzy dentystów we wspólnym samorządzie zawodowym
VIII. Współpraca międzynarodowa