PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Co ze stażem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów?

Autor: miro • Źródło: ms
08-02-2022, 08:30
Co ze stażem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów? Czy będzie staż podyplomowy lekarzy dentystów? Fot. AdobeStock
Jak wiadomo, Ministerstwo Zdrowia uznało za konieczne przesunięcie o rok (z 1 styczna 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.) terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Co przyniesie przyszłość?
  • Pracują zespoły fachowców nad oceną celowości zniesienia stażów podyplomowych.
  • Formuła stażów podyplomowych w ramach kształcenia przeddyplomowego?
  • Według MZ system ochrony zdrowia gotowy na wdrożenie zmian.

Analizują zniesienie stażów podyplomowych 

W związku z rekomendacją Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, dotyczącą zniesienia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów - minister zdrowia powołał dwa zespoły:
- zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty;
- zespół do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko- dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - „Praca dla studenta”.

Wyniki pracy tych zespołów rozstrzygną, czy możliwe jest lepsze wykorzystanie czasu studiów na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym.

Formuła studiów ma pomóc znieść staże  

Ministerstwo Zdrowia zastrzega, że wdrażanie nowych rozwiązań może okazać się niecelowe (w związku z rekomendacjami opracowanymi przez pracujące zespoły).

Celem zmian, nad którymi pracują oba zespoły, nie będzie pozbawienie lekarzy i lekarzy dentystów jednego z elementów kształcenia, tylko lepsze wykorzystanie czasu studiów, tak aby poziom przygotowania praktycznego do wykonywania zawodu zaraz po ukończeniu studiów był znacznie lepszy niż jest obecnie.

Inna formuła staży z korzyścią dla medyków

W ocenie resortu zdrowia takie rozwiązanie będzie bardziej korzystne nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, ale także dla młodych lekarzy.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber zapewnia, że zdobyte w stanie epidemii doświadczenia we włączaniu do udzielania świadczeń zdrowotnych zarówno studentów, jak i lekarzy odbywających staż podyplomowy, dowiodły przygotowania studentów oraz absolwentów uczelni medycznych do realizacji świadczeń wykonywanych pod nadzorem doświadczonych specjalistów.

Nie bez znaczenia pozostaje również gotowość systemu opieki zdrowotnej do szybszego przyjęcia wykwalifikowanej kadry lekarskiej.

***

Przepisy dotyczące przesunięcia terminów wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, znajdują się w ustawie z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez prezydenta 27 grudnia 2021 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw 29 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2459).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH