PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Co powinien w trybie pilnym dentysta (komunikaty OW NFZ)

Autor: Pozostałe źródła
07-12-2012, 05:03
Co powinien w trybie pilnym dentysta
Co powinien w trybie pilnym dentysta
Lekarz dentysta (świadczeniodawca) powinien zwrócić uwagę na kilka komunikatów OW NFZ, które mówią co  powinien zrobić, aby  móc bez przeszkód realizować usługi stomatologiczne w ramach kontraktu z publicznym płatnikiem. Uwaga, czas na realizację niektórych zaleceń liczony jest niemal w godzinach.

Dolnośląski OW NFZ

Oferenci biorący udział w postępowaniach, którzy udzielili twierdzącej odpowiedzi na zapytanie ankietowe:

- Czy oferent zapewnia rtg w lokalizacji ?,

Czy oferent zapewnia aparat rtg lub radiowizjograf - w lokalizacji?,

Czy oferent zapewnia pantomograf - w lokalizacji?

proszeni są do przedstawienia kopii decyzji Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki stomatologicznej w miejscu udzielania świadczeń). Kopię dokumentu należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i opatrzyć opisem (nr postępowania/kod świadczeniodawcy).

Dokument należy przesłać do siedziby Dolnośląskiego OW NFZ we Wrocławiu do 10 grudnia 2012 r. pod rygorem odrzucenia oferty.

Pomorski OW NFZ

Dyrektor Pomorskiego OW NFZ podjął decyzję o przedłużeniu do 31 marca 2013 r. okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

Postępowania konkursowe o zawarcie umów od 1 kwietnia 2013 r. na świadczenia zdrowotne w rodzaju: leczenie stomatologiczne na terenie województwa pomorskiego zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Mazowiecki OW NFZ ogłosił:

- aneksowanie umów na 2013 r. w zakresie leczenia stomatologicznego;

- postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologicznego na gminy: Baranowo, Brok, Brwinów, Jadów, Jakubów, Joniec, Naruszewo, Nowa Sucha, Podkowa Leśna, Radziejowice, Sobolew;

- postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński.

Podkarpacki OW NFZ

weryfikuje i aktualizuje szablon umowy na 2013 r. w zakresie umów wieloletnich obejmujących świadczenia ogólnostomatologiczne. Do szablonów umów na 2013 r. został przeniesiony potencjał dostępny w ostatnim dniu trwania umowy w 2012 r. oraz dostępny w Portalu Potencjału na 1 stycznia 2013 r.

Świadczeniodawcy powinni zweryfikować poprawność danych dotyczących potencjału w Portalu Potencjału - "Aneksowanie umów" do 17 grudnia 2012 r.

Świadczeniodawcy po podpisaniu umowy na 2013 r. będą mogli je „aneksować” na zasadach dotychczas obowiązujących.

Wielkopolski OW NFZ

Świadczeniodawcy posiadający umowy niewygasające z końcem okresu rozliczeniowego w zakresie leczenie stomatologiczne powinni przeprowadzić aktualizację w portalu SZOI danych, z uwzględnieniem:

- potencjału, który będzie wskazany do realizacji umowy na 2013 r. (w szczególności należy zwrócić uwagę na daty obowiązywania harmonogramów: komórek organizacyjnych, profili medycznych, personelu medycznego w miejscu pracy oraz dostępności sprzętu);

- okresów obowiązywania umów z podwykonawcami.

Potencjał, który nie będzie posiadał w systemie SZOI aktywnych harmonogramów / dostępności w 2013 r. (czyli będzie ograniczony datą do 31 grudnia 2012 r.), nie może być uwzględniony jako potencjał świadczeniodawcy wskazany do realizacji umowy na 2013 r.

W przypadku wygaśnięcia umowy podwykonawstwa z dniem 31 grudnia 2012 r., podwykonawca powinien wprowadzić i zatwierdzić w systemie nową umowę zawartą na 2013 r.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu aneksowania umów, OW NFZ zwraca się o realizację zaleceń do 7 grudnia 2012 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   NFZ   kontrakt   Kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH