Poseł Paweł Olszewski chciał wiedzieć co Ministerstwo Zdrowia robi, aby zapewnić  w Bydgoszczy doraźną pomoc dentystyczną. To główne pytanie, ale towarzyszą mu inne zagadnienia szczegółowe i ogólne, takie jak:
Ile punktów z doraźną pomocą dentystyczną dostępną w nocy i dni świąteczne znajduje się w każdym z miast wojewódzkich?
W jakiej formule i terminach zabezpieczone są umowy z punktami świadczącymi doraźną pomoc dentystyczną dostępną w nocy i dni świąteczne w każdym z miast wojewódzkich?

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedzi udzielił w formie tabeli. 

Zestawienie sporządzone zostało na podstawie danych dostępnych w systemach informatyczno-sprawozdawczych Centrali NFZ, wg stanu na 2 lutego 2021 r.

Poseł chciał także wiedzieć od kiedy NFZ posiadał wiedzę o zakończeniu od 1 grudnia 2020 r. przez Centrum Medyczne Ikar świadczenia doraźnej pomocy dentystycznej dostępnej w nocy i dni świąteczne w Bydgoszczy?
4 listopada 2020 r. do Oddziału Funduszu wpłynęło pismo od świadczeniodawcy Centrum Medyczne IKAR - Borowicz z prośbą o rozwiązanie od 30 listopada 2020 r. umowy nr 02-00-02525-20-03/1722/B0539/STM w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej.

Decyzja świadczeniodawcy podyktowana była trudną sytuacją kadrową w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz brakiem możliwości zapewnienia pełnej obsady dyżurowej w szczególności personelu lekarskiego.

Według świadczeniodawcy obsadę dyżurową stanowili emerytowani lekarze, którzy w czasie sytuacji epidemiologicznej musieli zostać zabezpieczeni w dodatkowe środki ochronne podczas przyjmowania pacjentów, co także spowodowało znaczne zwiększenie kosztów realizacji świadczeń pomocy doraźnej.

W związku z tym świadczeniodawca prosił o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy od 30 listopada 2020 r. za porozumieniem stron, ze skróconym okresem wypowiedzenia, na co OW NFZ  wyraził zgodę.

Na trzy kolejne pytania:
Jakie działania podjął Narodowy Fundusz Zdrowia mające na celu uniknięcie sytuacji, w której Bydgoszcz znalazła się od 1 grudnia 2020 r., w postaci braku punktu z doraźną pomocą dentystyczną dostępną w nocy i dni świąteczne?
Jakie działania podejmie Narodowy Fundusz Zdrowia w celu ponownego utworzenia w Bydgoszczy punktu lub punktów z doraźną pomocą dentystyczną dostępną w nocy i dni świąteczne i kiedy one nastąpią?
W jakich terminach planowane jest ponowne utworzenie w Bydgoszczy punktu lub punktów z doraźną pomocą dentystyczną dostępną w nocy i dni świąteczne?

odpowiedź MZ była lakoniczna.

Oddział Funduszu, w celu zapewnienia dostępności do świadczeń rozważa ogłoszenie konkursu na zakres świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie Bydgoszczy.