PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Co Ministerstwo Zdrowia robi w zakresie stomatologii w szkołach?

Autor: miro • Źródło: ms
31-08-2020, 07:44
Co Ministerstwo Zdrowia robi w zakresie stomatologii w szkołach? Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska (fot. Archiwum)
Posłanka Urszula Nowogórska chciała m.in. wiedzieć: czy szkoły, które nie posiadają gabinetów, mogą się ubiegać o wsparcie finansowe ze strony rządu i czy rząd przewiduje wprowadzenie programu, który będzie miał na celu walkę z próchnicą zębów u uczniów w polskich szkołach?

Waldemar Kraska sekretarz stanu w MZ odpowiedział na te pytania. Odpowiedzi są znane od dana i w małym stopniu dotykają zagadnień, które interesowały posłankę Urszulę Nowogórską.

Posłanka Urszula Nowogórska pyta ministra zdrowia:
1. Ile obecnie w Polsce jest placówek - szkół, które funkcjonują bez gabinetów dentystycznych?
2. Jaka liczba szkół podpisała umowę z NFZ na świadczenie usług stomatologicznych od dnia wprowadzenia ustawy, która miała zapewnić funkcjonowanie gabinetów dentystycznych w każdej szkole?
3. Jaką liczbę stanowią szkoły posiadające gabinety dentystyczne?
4. Czy szkoły, które nie posiadają gabinetów, mogą się ubiegać o wsparcie finansowe ze strony rządu?
5. Czy rząd przewiduje wprowadzenie programu, który będzie miał na celu walkę z próchnicą zębów u uczniów w polskich szkołach?

Odpowiedź jest taka:
Ministerstwo Zdrowia podejmowało dotychczas szereg działań mających na celu ograniczenie problemu próchnicy u dzieci i młodzieży. Działania te koncentrowały się na poprawie dostępności do opieki stomatologicznej.

Jednym z przedsięwzięć podjętych w tym obszarze były prace nad ustawą, która zapewniła zintegrowanie działań osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole oraz umożliwiła podjęcie rzeczywistej współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.

Wynikiem tych prac jest ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), której celem jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki. Ustawa określa zagadnienia niezbędne do zapewnienia kompleksowej i systematycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, w szczególności podmioty sprawujące tę opiekę oraz podmioty zapewniające warunki organizacyjne do realizacji opieki zdrowotnej w szkole, a także zasady współpracy i wymiany informacji pomiędzy tymi podmiotami, z uwzględnieniem zgody rodziców uczniów albo samych uczniów, po osiągnięciu pełnoletności.

Zgodnie z ustawą opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, zaś opiekę stomatologiczną – lekarz dentysta.

W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. Integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, współpracując w tym celu z lekarzem dentystą i rodzicami.

POLECAMY W SERWISACH