• Dentysta na NFZ. Za darmo jest kilkadziesiąt różnych świadczeń w leczeniu stomatologicznym
 • Świadczenia dentystyczne, realizowane w ramach NFZ, to tylko 12 - 14 proc. wszystkich wydatków Polaków w gabinetach stomatologicznych.
 • Dentystę co pół roku, zgodnie z zaleceniami stomatologów, odwiedza tylko 30 proc. Polaków.
 • Wachlarz świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ jest znacznie okrojony w stosunku do potrzeb

Dentysta na NFZ. Za darmo kilkadziesiąt różnych świadczeń

Nie jest tak, że wizyta u dentysty, pracującego w ramach kontraktu z NFZ, to dobro nieosiągalne. Świadczenie jest co najwyżej dobrem reglamentowanym, bo bywa, że odsuniętym w czasie. Z czego zatem wynika fakt, iż każdego roku Polacy wydają na usługi stomatologiczne z własnej kieszeni 13 – 14 mld zł, a w tym samym czasie Fundusz realizuje świadczenia dentystyczne o wartości nieco ponad 2 mld zł?

Tylko dlatego, że zdecydowana większość Polaków korzysta z usług stomatologicznych poza ofertą NFZ oraz, że część obywateli w ogóle nie chodzi do dentysty - pozostałe kilka milionów osób ma szansę leczyć się „na Fundusz”.  Przy czym pacjenci w trakcie takich wizyt zagospodarowują pulę pieniędzy (statystycznie zaledwie po 54 zł rocznie), z której nie korzystają inni.

Przyczyn tego stan rzeczy jest kilka. Stomatologia komercyjna realizuje pełen zakres świadczeń: od podstawowych, do tych najbardziej zaawansowanych i jednocześnie zdecydowanie najdroższych. W stomatologii „na NFZ” jest tylko część procedur (te wręcz nieodzowne), które są pożądane z punktu widzenia pacjenta należycie dbającego o stan zdrowia jamy ustnej.

Leczenie stomatologiczne na NFZ. Jakie ograniczenia?

Dentyści przyjmujący w ramach umowy z NFZ mogą stosować tylko materiały, na które zgodził się publiczny płatnik, a ten porusza się w jak najniższym obszarze cenowym. To wymusza stosowanie rozwiązań w minimalnym stopniu uszczuplających kieszeń publicznego płatnika.

Pacjent nie ma prawa dopłacić do lepszych materiałów, nie może także uzupełnić usługę „na koszyk” o procedurę nieujętą w zarządzeniach. Takie próby kończą się nałożeniem na świadczeniodawcę drakońskich kar.

Jednoczesne korzystanie ze świadczeń stomatologicznych „na NFZ” i komercyjnych jest trudnym zadaniem logistycznym i drażliwym aspektem z zakresu relacji międzyludzkich. Łatwiejsza sytuacja występuje wówczas, gdy w obu przypadkach jest to ten sam stomatolog, chociaż praca na dwa fronty jest coraz mniej popularna wśród dentystów.

Co trzeci Polak chodzi do dentysty wystarczająco często

Sześciu na dziesięciu Polaków odbywa raz w ciągu roku wizytę u dentysty, a trzech na dziesięciu czyni to co pół roku (według zaleceń stomatologów) - wynika z Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS), przeprowadzonego tuż sprzed pandemią koronawirusa.

Według EHIS 2 proc. Polaków nigdy nie było u dentysty. Najczęściej stomatologa odwiedzają dzieci w wieku 5-14 lat (między 84 proc. a 88 proc. w ciągu ostatniego roku), najrzadziej natomiast osoby w podeszłym wieku (80-letnie lub starsze – 17 proc.).

Co jest za darmo u dentysty na NFZ 

Wybrane gwarantowane świadczenia stomatologiczne przysługujące wszystkim pacjentom:

 1. - badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym
 2. - badanie lekarskie kontrolne do 3 razy w roku kalendarzowym
 3. - usunięcie złogów nazębnych (osadów i kamienia) - jeden raz w roku kalendarzowym
 4. - konsultacja specjalistyczna wraz z oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego
 5. - zdjęcie zębowe wewnątrzustne, do dwóch zdjęć w roku kalendarzowym - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym
 6. - znieczulenie miejscowe powierzchniowe lub nasiękowe - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym
 7. - znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym
 8. - leczenie próchnicy powierzchniowej - świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej
 9. - badanie żywotności zęba - z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych
 10. - leczenie zmian w błonie śluzowej jamy ustnej
 11. - płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 12. - kiretaż zwykły (zamknięty) (oczyszczanie kieszonek przyzębnych z kamienia nazębnego)
 13. - opatrunek leczniczy w zębie stałym
 14. - całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, 2 powierzchniach
 15. - całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach, 3 powierzchniach
 16. - leczenie kanałowe (endodontyczne) zębów od trójki do trójki, z wypełnieniem 1 zakażonego kanału
 17. - wypełnienie kanału zębów od trójki do trójki
 18. - usunięcie zęba jedno- i wielokorzeniowego
 19. - chirurgiczne usunięcie zęba
 20. - założenie opatrunku chirurgicznego
 21. - tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 22. - repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

Wybrane świadczenia protetyczne:

 • - uzupełnienie  braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej
 • - jeden raz na 5 lat w przypadku braku 5 zębów i powyżej w łuku zębowym
 • - zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku - jeden raz na 5 lat
 • - odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem - jeden raz na 2 lata oraz całkowite podścielenie protezy w sposób pośredni - 1 raz na 2 lata 

Wybrane świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym):

- wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia
- impregnacja zębiny zębów mlecznych
- wypełnienie i opracowanie ubytku korony zęba mlecznego
- opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
- lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał
- całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych stałych
- kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
- usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia
- leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów
- leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 kanału i 2 kanałów
- zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia
- badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba - jednorazowe, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6. miesięcy od urazu
- leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (MTA-materiał cementowy do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych): 1 kanału, 2 kanałów, 3 kanałów
- zdjęcie pantomograficzne z opisem; świadczenie udzielane dzieciom i młodzieży od 5-18. roku życia, 1 raz na 3 lata, w uzasadnionych medycznie przypadkach

 

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu u dzieci

Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym oraz dwuszczękowym nieelastycznym przysługuje do ukończenia 12. roku życia (w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia lub utraty, nie przysługuje ponowne wykonanie aparatu ortodontycznego).

Kontrola przebiegu leczenia przysługuje do ukończenia 12. roku życia, w ramach kontroli wyników leczenia po jego zakończeniu w tak zwanym okresie retencji - do ukończenia 13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych); świadczenie udzielane jest nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym.

Wybrane profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia:

- 6. miesiąc życia: wizyta kontrolna z instruktażem mamy w zakresie higieny jamy ustnej; badanie stomatologiczne dotyczące początku ząbkowania i stanu jamy ustnej dziecka
- 9. miesiąc życia: ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem mamy w zakresie higieny jamy ustnej; profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań
- 12. miesiąc życia: wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego; kontrola higieny jamy ustnej; profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwskazań
- 2., 4., 5. rok życia: wizyta adaptacyjna (w 4., 5., r. ż, jeśli nie wykorzystano świadczenia wcześniej), kontrola higieny jamy ustnej wraz z instruktażem higieny jamy ustnej; ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW  (PUW-suma zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy); ocena stanu morfologicznego, funkcji żucia i wyrzynania zębów; zastosowanie działań zapobiegającym wadom zgryzu- profilaktyka ortodontyczna; profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwskazań
- 6. rok życia: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika PUW, kontrola higieny jamy ustnej wraz z instruktażem higieny jamy ustnej; ocena stanu morfologicznego, funkcji żucia i wyrzynania zębów; zastosowanie działań zapobiegającym wadom zgryzu- profilaktyka ortodontyczna; profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwskazań
- 7., 10., 12., 13., 16. rok życia: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika PUW; kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego; wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, profesjonalna profilaktyka fluorkowa
- 19 rok życia: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika PUW; ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.

 

Dodatkowe (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym), świadczenia dla kobiet w ciąży i połogu (do 42 dnia po porodzie):

- czasowe wypełnienie kanału zębów
- wypełnienie kanału zębów
- ekstyrpacja przyżyciowa (usunięcie żywej) miazgi
- ekstyrpacja zdewitalizowanej (usunięcie martwej) miazgi zęba
- leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów
- leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 i 2 kanałów zęba
- usunięcie złogów nazębnych - nie częściej niż jeden raz na 6. miesięcy w obrębie całego uzębienia
- badanie kontrolne nie częściej niż raz na kwartał

 

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym

Osobom niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

 

Dokumenty potwierdzające prawo do dodatkowych świadczeń:

- dzieci nieubezpieczone - dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia
- kobiety w ciąży - karta przebiegu ciąży
- kobiety w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość