• Kwalifikacje dentysty są decydującym czynnikiem, branym pod uwagę przez pacjentów, którzy wybierają gabinet stomatologiczny (53 proc. zdecydowanych wskazań i dodatkowo 27 proc. jako przesłanka istotna) 
 • Rekomendacje w internecie są istotne przy wyborze dentysty dla 51 proc. pacjentów
 • 55 proc. pacjentów korzystanie wyłącznie z komercyjnych świadczeń stomatologicznych. 22 proc. wybiera formułę mieszaną (komercyjną i "na NFZ")

Co decyduje o wyborze gabinetu stomatologicznego 

ARC Rynek i Opinia przeprowadziła na zlecenie Medicover Stomatologia badania ankietowe „Raport Uśmiechu 2023. Milenialsi i zetki u dentysty”, z których wynika, że podstawową przesłanką, decydującą o wyborze przez pacjentów gabinetu stomatologicznego, są kwalifikacje dentysty. Tak uważa 80 proc. ankietowanych. Niewiele mniej wskazań - ma miła obsługa (75 proc.) i przystępny (łatwy) sposób umówienia się na wizytę (73 proc.).

Na co pacjent zwraca uwagę przy wyborze gabinetu dentystycznego:

 • kwalifikacje dentysty (53 proc. zdecydowanych wskazań i dodatkowo 27 proc. jako przesłanka istotna);
 • miła obsługa (41 proc. zdecydowanych wskazań i dodatkowo 34 proc. jako przesłanka istotna);
 • przystępny (łatwy) sposób umówienia się na wizytę (38 proc. zdecydowanych wskazań i dodatkowo 35 proc. jako przesłanka istotna);
 • cena usługi (40 proc. zdecydowanych wskazań i dodatkowo 31 proc. jako przesłanka istotna);
 • polecenie ze strony znajomych (32 proc. zdecydowanych wskazań i dodatkowo 34 proc. jako przesłanka istotna);
 • wygląd gabinetu (18 proc. zdecydowanych wskazań i dodatkowo 34 proc. jako przesłanka istotna);
 • rekomendacje w internecie  (20 proc. zdecydowanych wskazań i dodatkowo 31 proc. jako przesłanka istotna).

W jaki sposób pacjenci umawiają się na wizyty u dentysty?

Zasadniczo są trzy główne sposoby umawiania się pacjentów. Zdecydowanie najczęściej robią to za pośrednictwem telefonu (75 proc.), chociaż osoby młodsze (18 – 24 lat) czynią to nieznacznie rzadziej (73 proc.) niż osoby starsze (25 – 40 lat), które korzystają z pomocy telefonu w 77 proc. przypadków.

Sposoby umawiania wizyty u dentysty przez osoby w wieku od 18 do 24 lat:

 • Telefon 73 proc.
 • Przez elektroniczny system umawiania wizyt 11 proc.
 • Osobiście w gabinecie 11 proc.
 • Mailowo 0,5 proc.
 • Inne ok. 1 proc.
 • Nie chodzę do dentysty ok. 3,5 proc.

 Sposoby umawiania wizyty u dentysty przez osoby w wieku od 25 do 40 lat:

 • Telefon 77 proc.
 • Przez elektroniczny system umawiania wizyt 11 proc.
 • Osobiście w gabinecie 8 proc.
 • Mailowo ok. 1,5 proc.
 • Inne ok. 0,5 proc.
 • Nie chodzę do dentysty ok. 2 proc.

Prywatnie czy "na NFZ"?

Okazuje się, że połowa pacjentów deklaruje, iż korzysta wyłącznie z komercyjnych świadczeń stomatologicznych, duża część niektóre wizyty realizuje na NFZ, za część zaś płaci z własnej kieszeni.

Korzystanie ze świadczeń stomatologicznych w zależności od źródła finansowania usług:

 • Świadczenia komercyjne 55 proc.
 • Świadczenia finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) 22 proc.
 • Formuła mieszana 20 proc.
 • Deklaracja "nie chodzę do dentysty" 3 proc.