• Monika Rutkowska, specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej oraz chirurgii stomatologicznej, otrzymała nominację na stanowisko konsultanta woj. dolnośląskiego w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej
  • Monika Rutkowska pracuje w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu   

Dolnośląskie: chirurgia szczękowo - twarzowa. Kto konsultantem?  

To będzie druga pięcioletnia kadencja w roli konsultanta wojewódzkiego dr hab. n. med. Moniki Rutkowskiej.

Dr hab. n. med.  Monika Rutkowska pełni funkcję zastępczyni szefa Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.

Monika Rutkowska jest specjalistą w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej oraz chirurgii stomatologicznej.

Konsultantka wojewódzka to osoba zaangażowana i wielkiej energii, z jaką działa na rzecz pacjentów oraz stałej poprawy organizacji leczenia. Stara się ułatwić chorym dostęp do nowoczesnych terapii.

W 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu pracują także m.in.:

  • dr n. med. Maciej Stargaczyński dolnośląski konsultant wojewódzki ds. chirurgii stomatologicznej;
  • lek. stom. Maciej Trześniewski, konsultant w dziedzinie chirurgii szczękowej w województwie lubuskim.