• W IV kw. 2022 r. na wizytę u chirurga stomatologicznego ponad rok czekało 111 osób (to co dwudziesty pacjent ustawiony w kolejce na leczenie w poradni chirurgii stomatologicznej)
 • NFZ podaje, że w kolejce do poradni chirurgii stomatologicznej w IV kw. 2022 r. czekało łącznie 22 841 pacjentów
 • 170 poradni chirurgii stomatologicznej raportowało w IV kw. 2022 r. o pacjentach oczekujących na leczenie 

Jakie kolejki do chirurga stomatologicznego 

NFZ podał statystyki dotyczące kolejek występujących w IV kw. 2022 r. m.in. w poradniach chirurgii stomatologicznej. 

W IV kw. 2022 r. na wizytę u specjalisty chirurga stomatologicznego czekało dokładnie 22 841 osób. Czas oczekiwania kształtował się następująco:

 • do 1 miesiąca 11 593 osób
 • od 1 do 2 miesięcy 4009
 • od 2 do 3 miesięcy 2469
 • od 3 do 6 miesięcy 3858
 • od 6 do 12 miesięcy 801
 • od 12 do 24 miesięcy 108
 • ponad 24 miesiące 3

Dla 96 proc. oczekujących na wizytę u chirurga stomatologicznego czas oczekiwania nie przekraczał 6 miesięcy.

Kolejki do świadczeniodawcy 

Liczba świadczeniodawców, u których trzeba było czekać na wizytę u chirurga stomatologicznego (170) w podziale na okresy:

 • do 1 miesiąca 154
 • od 1 do 2 miesięcy 120
 • od 2 do 3 miesięcy 97
 • od 3 do 6 miesięcy 86
 • od 6 do 12 miesięcy 43
 • od 12 do 24 miesięcy 10
 • ponad 24 miesiące 3