Od poprzedniego pomiaru sprzed czterech lat, znacznie wzrosła popularność wykorzystywania internetu do kontaktów z lekarzami i placówkami medycznymi oraz kupowania online leków i suplementów diety.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Najwięcej użytkowników sprawdza online informacje o lekarzach i usługach medycznych (69 proc.), opinie na temat lekarzy (62 proc.), a ponadto poszukuje danych na temat leków i ich działania (57,proc.) - wynika z badania CBOS.

Nielicznym natomiast zdarza się używać Internetowego Konta Pacjenta (12 proc.). Rzadziej niż w celu informacyjnym respondenci wykorzystują internet do kontaktu z placówkami medycznymi i lekarzami. Ponad jedna trzecia odbiera przez internet wyniki badań, a więcej niż jedna czwarta umawia się w ten sposób na wizyty lekarskie.

Nieco mniej badanych internautów korzysta z e-recept otrzymywanych pocztą elektroniczną (26 proc.) Stosunkowo nielicznym zdarza się odbywać konsultację z lekarzem przez internet, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, czata lub rozmowy wideo (11 proc.) oraz zamawiać tą drogą recepty na leki (11 proc.).

Z badań wynika, że coraz większą popularnością cieszą się natomiast zakupy leków i asortymentu medycznego online. Leki dostępne bez recepty kupuje w sieci, co piąty badany (20 proc.), suplementy diety - również jedna piąta (20 proc.), a akcesoria medyczne i sprzęt rehabilitacyjny - 12 proc. Rzadziej kupowane są natomiast w ten sposób leki dostępne na receptę (4 proc.).

Ponad jedna piąta użytkowników internetu (22 proc.) uczestniczy w forach i grupach związanych ze zdrowiem i medycyną, przy czym tylko nieliczni spośród nich poza czytaniem wpisów innych, sami się tam wypowiadają (4 proc.) - pokazuje badanie CBOS.

W radzeniu sobie z problemami ze zdrowiem częściej internet wykorzystują kobiety niż mężczyźni, a także młodsi użytkownicy (poniżej 35 roku życia) - zwłaszcza w wieku 25-34 lata, najlepiej wykształceni, mieszkający w dużych miastach oraz uzyskujący najwyższe dochody per capita. Ta grupa respondentów w większym stopniu niż pozostali ustala sposób radzenia sobie z problemami zdrowotnymi na podstawie informacji znalezionych online i nie konsultuje tego z lekarzem - wynika z badania CBOS.

Zwrócono uwagę, że zadawanie w internecie pytań dotyczących jakichś dolegliwości częściej deklarują także osoby, które charakteryzuje niewielkie zaufanie do swoich lekarzy.

Wzrost popularności korzystania z usług medycznych przez internet i kupowania w sieci artykułów farmaceutycznych może być związany nie tylko z rosnącą cyfryzacją, ale i sytuacją epidemiczną, która utrudniła ich dostępność offline.

Epidemia koronawirusa mogła również wpłynąć na to, że wzrosło grono osób, które w sytuacji problemów ze zdrowiem pytają o swoje dolegliwości na stronach i forach internetowych oraz na podstawie informacji znalezionych w sieci samodzielnie ustalają sposób leczenie, nie konsultując go z lekarzem. 

Magdalena Gronek