Paweł Kurzak ostatnio pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. służb mundurowych w Wielkopolskim OW NFZ. Dyrektorem Oddziału w Szczecinie został 2 listopada 2021 r. w wyniku ogłoszonego przez Centralę NFZ konkursu. Akt powołania na stanowisko dyrektora Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie wręczył mu, w imieniu ministra zdrowia, p.o. prezesa NFZ Filip Nowak.

Paweł Kurzak funkcję prezesa Centrum Transferu Technologii sp. z o.o. objął 10 maja 2010 r. zastępując na tym stanowisku Grzegorza Chmiela. Centrum kierował do 12 września 2018 r. (zastąpił go Mateusz Rayad Sadri).

 Paweł Kurzak pracował m.in. w Mazowieckim i Wielkopolskim OW NFZ. Ukończył Międzyuczelniane Podyplomowe Studia Zarządzania w Służbie Zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskał tytuł MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. 

 ***
Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. (NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna) powstała w 2002 r. z jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego ówczesnej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Najważniejszą cechą SCTT jest wysokospecjalistyczne kompleksowe prowadzenie procesu leczniczego z zastosowaniem najnowszych technik diagnostyki i leczenia z zastosowaniem technologii 3D i osiągnięć medycyny regeneracyjnej.

W jej skład wchodzą poradnie specjalistyczne:
Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej,
Ortodoncji z Poradnią Wad Rozwojowych Twarzy,
Protetyki Stomatologicznej z Poradnią Rehabilitacji Narządu Żucia,
Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej i Przyzębia,
Chirurgii Stomatologicznej.

Od 2018 r. w Centrum rozwijane są trzy nowe poradnie, które zapewniają unikatowy w skali kraju wysokospecjalistyczny zakres usług stomatologicznych:
Cyfrowa Stomatologia,
Poradnia Dysfunkcji Narządu Żucia i Endodoncji,
Chirurgii Stomatologicznej.