Umowa na realizację świadczeń stomatologicznych będzie zawierana na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Zakres świadczeń:

- ocena stanu układu stomatognatycznego na podstawie zdjęcia pantomograficznego, wykonywanego nie częściej niż jeden raz w roku,
-  leczenie zachowawcze z endodoncją:
a) opracowanie i wypełnienie ubytków próchnicowych klasy od I do V wedtug Blacka oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego z użyciem materiatów kompozytowych swiatłoutwardzalnych, cementów glasjonomerowych i cwieków okołomiazgowych,
b) leczenie endodontyczne z wypełnieniem wszystkich kanałów w zębach bocznych przedtrzonowych i trzonowych z wykonaniem niezbędnych radiogramów zębowych,
- chirurgia stomatologiczna - resekcja wierzchotka korzeni zębów w obu łukach zębowych z dopełnieniem wstecznym,
-  choroby błon śluzowych i przyzębia:
a) kiretaż otwarty,
b) założenie opatrunku peridontologicznego,
c) usunięcie złogów nazębnych raz na kwartał w obrębie całego uzębienia

Intensywność pracy: 2 razy w tygodniu, w godz. 8:00 - 13:00 i  13:00 -18:00 w sumie 10 godzin tygodniowo. 

Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena.

Termin związania ofertą: 30 dni

Termin składania dokumentów: 4 grudnia 2020 r., godz. 8:00
Otwarcie ofert: 4 grudnia godz. 12:00

 Więcej: 1blog.wp.mil.pl