• 24 maja w Warszawie odbył się briefing prasowy z udziałem wiceministra zdrowia Piotra Brombera, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofii Małas oraz wiceprezes Marioli Łodzińskiej
  • Wg raportu NIPiP na temat struktury wiekowej pielęgniarek i położnych, w Polsce  zatrudnionych jest  234 665 pielęgniarek i 28 995 położnych. 
  • Najwięcej pielęgniarek w Polsce ma 51-60 lat (ponad 84 tys.), co stanowi 36 proc. liczby zatrudnionych.
  • Projekt ustawy zakłada przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z długim stażem zawodowym zrównane zostaną z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia

Brak młodych pielęgniarek. Podwyżki pensji rozwiązaniem

Wiceminister zdrowia, Piotr Bromber uczestniczył w konferencji towarzyszącej prezentacji raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i w odsłonięciu poświęconego im muralu.

Bromber był pytany o nowelizację ustawy o płacach w ochronie zdrowia. W środę rządowym projektem zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw zajmie się sejmowa komisja zdrowia.

W noweli podniesione zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Docenimy pielęgniarki. Zwłaszcza z dużym doświadczeniem zawodowym

- Zmiany, które zaproponowaliśmy, szeroko omawiane ze środowiskiem, ukierunkowane są m.in. na to, by zachęcić młodych ludzi do studiowania, stworzyć perspektywy, ale także docenić osoby, które pracują - powiedział  wiceminister.

Wskazał, że jedną z istotnych zmian, która znalazła się w projekcie jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

- Przeszeregowaliśmy pielęgniarki ze średnim wykształceniem do wyższej grupy, co jest docenieniem ich zaangażowania - akcentował wiceminister.

Prezes NRPiP: cały czas negocjujemy

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas przekazała, że środowisko złożyło do MZ swoje uwagi do projektu.

- Mamy nadzieję, że może nie wszystkie, ale te najważniejsze kwestie, na których nam zależy będą jeszcze naniesione. Na komisji oczywiście będę. (…) Zobaczymy, jak się to potoczy. (…) Cały czas jesteśmy w negocjacjach - wskazała.

Małas podała, że pielęgniarki i położne stanowią ok. 60 proc. personelu medycznego ogółem. Podała, że w Polsce pracują 234 tys. pielęgniarek i 29 tys. położnych. Ich średnia wieku przekracza 50 lat.