• Co zrobiły MZ i NFZ, aby zapewnić doraźną pomoc stomatologiczną w Bydgoszczy?
  • Jakie stawki za doraźną pomoc stomatologiczną?
  • Co z pomocą dentystyczną dla osób z COVID-19 i na kwarantannie? 

Monitorowanie sytuacji jest dość popularnym sformułowaniem na brak konkretnych działań w okolicznościach, w których takie działania należałoby niezwłocznie podjąć.

MZ i NFZ monitorują sytuację w zakresie doraźnej pomocy stomatologicznej

Jakie działania zostały podjęte przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie braku od 4 stycznia 2021 r. w Bydgoszczy doraźnej pomocy dentystycznej w nocy i w dni świąteczne – pytał poseł Paweł Olszewski. Parlamentarzysta dopytywał się także czy NFZ podniesie stawki w konkursach skierowanych do podmiotów mogących świadczyć stomatologiczną pomoc doraźną, w celu utworzenia w Bydgoszczy doraźnej pomocy dentystycznej?

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Funduszu zapewnił ministra zdrowia, że w najbliższym czasie ogłosi konkurs na realizację świadczeń z zakresu świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej na teren Bydgoszczy. Niemniej jednak płatnik wskazał na wysokie ryzyko, że żaden podmiot wykonujący działalność leczniczą nie przystąpi do postępowania konkursowego pomimo sukcesywnego podnoszenia wartości jednostki rozliczeniowej (stawki za punkt).

Ponadto płatnik zapewnił, iż stale monitoruje problemy świadczeniodawców związane z funkcjonowaniem poradni stomatologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Stawki ryczałtowe za doraźną pomoc stomatologiczną 

W 2019 r. w ramach posiadanych środków finansowych OW NFZ zwiększył wycenę za 12 godzinny ryczałt w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej z 700 zł (umowy zawarte były od 1 lipca 2017 r.), na kwotę 800 zł (zmiana od 1 stycznia 2019 r.).

Aktualnie województwo kujawsko-pomorskie ma jedną z najwyższych stawek w kraju (odpowiednio w województwach: lubuskim stawka wynosi 600 zł, śląskim - 540 zł, wielkopolskim - 550 zł).

Co z pacjentami z COVID-19 i na kwarantannie?

Poseł chciał także wiedzieć w jaki sposób, przy braku w Bydgoszczy punktu doraźnej pomocy dentystycznej w nocy i dni świąteczne, zostanie rozwiązany problem pacjentów w Bydgoszczy, którzy mają problemy stomatologiczne w momencie, gdy przebywają na kwarantannie (związanej pandemią COVID- 19)?

W  tym przypadku odpowiedź jest konkretna. Pomoc stomatologiczną dla pacjentów objętych kwarantanną realizują: Revital Medic Centrum Rehabilitacji - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Toruniu oraz Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.