Porozumienie zakłada objęcie opieką zdrowotną w zakresie stomatologii wszystkich uczniów szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie Gminy Małkinia Górna.

Uczniowie będą przyjmowani w uruchomionej w sierpniu 2021 r. przychodni przy ulicy Biegańskiego 3.

Przez długi czas władze gminy poszukiwały świadczeniodawcy, który realizowałby bezpłatną opiekę stomatologiczną dla mieszkańców gminy, w ramach kontraktu z NFZ. Miejscem miała być, stanowiąca własność Gminy, przychodnia przy Biegańskiego 3 (wraz z wyposażeniem), w której prowadzona była praktyka stomatologiczna (do 31 października 2020 r.).