• Samorządy  lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, aptekarzy i diagnostów laboratoryjnych dyskutowały nad wprowadzanymi przepisami
  • Przygotowywane nowe regulacje będą wpływały na bezpieczeństwo pacjenta
  • 6 czerwca podczas spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej wytypowano cele wspólnego działania poszczególnych samorządów 

Bezpieczeństwo pacjenta. Czy dysydenci wiedzą o nim dość?

Samorządy lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, aptekarzy i diagnostów laboratoryjnych mają wspólne stanowisko co do oceny sposobu, w jaki wprowadzane przepisy prawne przekładają się na bezpieczeństwo pacjenta.

Właśnie regulacje dotyczące poszczególnych zawodów zaufania publicznego, w kontekście  bezpieczeństwa pacjenta, były jednym z tematów dyskusji przedstawicieli samorządów podczas spotkania w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej, które odbyło się 6 czerwca br.

Wady prawne systemu opieki zdrowotnej

Rozmawiano na temat istniejących wadliwych rozwiązań prawnych i pomysłów zmian w prawie, zagrażających bezpieczeństwu pacjentów i medyków.

Reprezentanci samorządów przedstawili swoje punkty widzenia dotyczące projektowanych przepisów i zapowiadanych przez decydentów regulacji.

W dyskusji wzięli udział:

  • prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski,
  • prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Tomasz Dybek,
  • prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska,
  • prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrkowska-Rutkowska,
  • wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych Mariola Łodzińska.

Uczestnicy spotkania omówili cele samorządów i obszary, w których będą podejmowali wspólne działania.