• W Polsce jest blisko 30 tys. osób bezdomnych
  • Przychodnia dla Bezdomnych w Warszawie działa na zasadach wolontariatu
  • Najczęściej powodem zgłoszenia się bezdomnego do dentysty jest ból zęba, leczenie rzadko bywa zakończone, ponieważ pacjenci często nie wracają na drugą wizytę

Przystań dla bezdomnych

Przychodnia dla Bezdomnych w Warszawie działa jako NZOZ od 1994 roku. Prowadzona jest przez Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei"- Organizację Pożytku Publicznego. Druga przychodnia Stowarzyszenia funkcjonuje w Centrum Kompleksowej Pomocy Bezdomnym i Najuboższym, w Krakowie. Wsparcie otrzymują  pacjenci bezdomni i wszyscy nieubezpieczeni, którzy wymagają pilnej opieki medycznej.

W Warszawie przychodnia mieści się w baraku, który został ocieplony i otynkowany. W niewielkim budynku znalazło miejsce pięć gabinetów lekarskich, w tym dwa zabiegowe: chirurgiczny i stomatologiczny.  Wszyscy lekarze przyjmujący w tej przychodni są wolontariuszami.

Osoby bezdomne mogły otrzymać pomoc stomatologiczną w przychodni  przez cały okres trwania pandemii, nawet wtedy, gdy inne gabinety dentystyczne były zamknięte.

Obecnie w przychodni przyjmuje dwóch stomatologów, jeden leczy raz w tygodniu, a drugi co drugi tydzień. Osoby bezdomne najczęściej zgłaszają się z bólem zęba, na pierwszej wizycie ząb zostaje zatruty i potem na dalsze leczenie najczęściej już taki pacjent się nie zgłasza, jak informuje infoDENT24.pl pracownik przychodni.

Przykładowo: 14 kwietnia stomatolog miał zapisanych 11 pacjentów a zgłosił się tylko jeden. W takich sytuacjach dzwonimy do schroniska dla bezdomnych, które jest po drugiej stronie ulicy z pytaniem, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Dentysta przyjedzie i dla jednego pacjenta, ale szkoda by jego czas się marnował i nikt już z leczenia nie skorzystał, mówi w rozmowie z infoDENT24.pl pracownik administracyjny placówki. 

Fundusze na leczenie bezdomnych wąskim gardłem

Działalność przychodni jest niestety tylko częściowo finansowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Placówka startuje w różnych konkursach, stale stara się o pozyskiwanie sponsorów.

A potrzeby są ogromne, sądząc po skali bezdomności w Polsce.

Według badania wykonanego w 2019 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej osób bezdomnych jest blisko 30 tys. W momencie realizacji badania 84 proc. tej grupy stanowili mężczyźni, natomiast 16 proc. kobiety.  Najczęściej są to osoby w średnim i starszym wieku (mają 41-60 lat). Prawie co trzecia osoba nie ma domu do 5 do 10 lat (28 proc.), nieco mniej liczna grupa to ci, którzy są bezdomnymi najkrócej do 2 lat  (23 proc.).

 W ciągu ostatnich trzech lat, 2019-2021 dentyści w Przychodni dla Bezdomnych w Warszawie przyjęli 607 osób, w sumie wykonano 808 zabiegów, w tym ekstrakcji, leczenia kanałowego i wypełnień.