PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Będzie łatwiej o akredytację na prowadzenie specjalizacji stomatologicznych?

Autor: szaft • Źródło: NRL/szaft
27-12-2013, 07:50
Będzie łatwiej o akredytację na prowadzenie specjalizacji stomatologicznych? Będzie łatwiej o akredytację na prowadzenie specjalizacji stomatologicznych? (Fot. Fotolia/PTWP)
Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, obecne przepisy są „nadmiernie rozbudowane", a określone wymagania sprawiają, że uzyskanie przez lekarzy dentystów, wykonujących działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej, uprawnień do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych jest bardzo utrudnione, a często wręcz niemożliwe.

Przedstawiciele samorządu lekarskiego zaapelowali (Apel Nr 4/13/VI NRL z dnia 20 grudnia 2013 r.) do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w celu uproszczenia warunków do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach stomatologicznych.

- Obowiązujące przepisy dotyczące zasad uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, nie uwzględniają specyfiki szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy dentystów oraz praktyk zawodowych, które mają je prowadzić - uważa Naczelna Rada Lekarska. 

Zdaniem członków samorządu, przekłada się to na niewystarczającą liczbę miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy dentystów zamierzających podnosić kwalifikacje zawodowe i jakość udzielanych pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej - uważają członkowie samorządu. 

Jakie zmiany w ustawie proponuje NRL?

Propozycja zmian zakłada m.in., iż lekarz dentysta, wykonujący zawód w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowa praktyka lekarska lub ubiegający się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologii - zobowiązani są spełniać następujące warunki:
- posiadać tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie stomatologii, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - przynajmniej jeden ze wspólników powinien posiadać tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie stomatologii;
- posiadać pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny niezbędne do realizacji zadań określonych programem specjalizacji zgodnie ze standardami akredytacyjnymi, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 7.

Ubiegający się o akredytację powinien także uzyskać opinię właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie stomatologii o spełnieniu określonych warunków.

Wszystkie propozycje zmian wg NRL

1) w art. 16f ust 3 nadanie następującego brzmienia pkt 2 lit. g:
„g) staże kierunkowe obejmujące określony zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, za wyjątkiem specjalizacji lekarsko-dentystycznych z wyłączeniem chirurgii szczękowo-twarzowej,";
2) w art. 19f:
a) w ust. 1 dodanie po wyrazach „ust. 2" wyrazów: „albo ust. 2a",
b) po ust. 2 dodanie ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Lekarz dentysta wykonujący zawód w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowa praktyka lekarska, ubiegający się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologii, są zobowiązani spełniać następujące warunki:
1) posiadać tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie stomatologii, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej przynajmniej jeden ze wspólników powinien posiadać tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie stomatologii;
2) posiadać pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny niezbędne do realizacji zadań określonych programem specjalizacji zgodnie ze standardami akredytacyjnymi, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 7;
3) określone w ust. 2 pkt 1, 2, 4, 7 i 10;
4) uzyskać opinię właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie stomatologii o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 1-3.",
c) w ust. 3 pkt 2, w ust. 4, w ust. 6 i w ust. 9 dodanie po wyrazach „ust. 2" wyrazów: „albo ust. 2a".

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH