PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Będzie konkurs na realizację programu profilaktyki próchnicy zębów w gminie Żyrardów

ms
24-08-2018, 09:18
Będzie konkurs na realizację programu profilaktyki próchnicy zębów w gminie Żyrardów Program profilaktyki próchnicy zębów w gminie Żyrardów (foto: pixabay)
Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała pozytywną opinię o „Programie profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu gminy Żyrardów na lata 2019-2021”.

Warunki realizacji
Realizator programu zostanie wybrany w drodze konkursu ofert.

Koszt całkowity realizacji programu 168 tys. zł.
Natomiast koszt w latach 2019, 2020, 2021 określono odpowiednio na: 58 620 zł, 55 440 zł oraz 53 940 zł.

Oszacowano, że koszt jednostkowy będzie wynosił 70 zł - w przypadku braku konieczności leczenia zębów lub 180 zł – w przypadku konieczności leczenia zęba.

Program ma być finansowany ze środków budżetu gminy Żyrardów, jednak projekt zakłada również możliwość dofinansowania programu przez NFZ

Planowane interwencje w ramach programu:
- działania edukacyjne; 
- badanie stomatologiczne; 
- lakowanie pierwszych zębów trzonowych; 
- leczenie stomatologiczne.

Działania edukacyjne mają być skierowane zarówno do dzieci, jak i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Edukacja dzieci będzie odbywać się podczas wykładów/pogadanek, realizowanych w ramach 45-minutowych zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych, dotyczących metod dbania o higienę jamy ustnej, profilaktyki próchnicy oraz prozdrowotnych nawyków higienicznych i żywieniowych w profilaktyce próchnicy.

Zakres zagadnień, które mają być poruszane podczas edukacji rodziców/opiekunów prawnych, bedzie dotyczyć tych samych zagadnień co edukacji dzieci, jednak zostanie poszerzony o informacje dotyczące korzystania ze świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii. Działania edukacyjne mają być prowadzone podczas godzinnych wykładów.

Tematyka edukacji zdrowotnej dotycząca profilaktyki próchnicy obejmie:
- promowanie zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej wraz z uwzględnieniem preparatów fluorkowych (past do zębów z zawartością fluoru);
- wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych uwzględniających skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków);
- konieczność stałej opieki stomatologicznej i regularnych wizyt kontrolnych w gabinecie.

W projekcie programu zaplanowano również przeprowadzenie lakowania pierwszych zębów trzonowych (szóstych).

Ponadto program zakłada leczenie zachowawcze próchnicy poprzez wypełnienie kompozytowe materiałem światłoutwardzalnym ubytków zębów trzonowych i przedtrzonowych. W projekcie wskazano, że leczenie to będzie się odbywać według wskazań indywidualnych.

Populacja docelowa
Udział w programie wezmą dzieci w wieku 8 lat (urodzone w 2011-2013 r.) zamieszkujące gminę Żyrardów oraz w zakresie edukacji – ich rodzice i opiekuni prawni.

Odsetek populacji, który ma zostać objęty programem zależy od etapu jego realizacji. Działaniami związanymi z leczeniem zębów zostanie objętych 51 proc. wskazanej populacji docelowej

Natomiast działania edukacyjne będą skierowane do 1 300 dzieci (100 proc. populacji docelowej) oraz wszystkich chętnych rodziców/opiekunów prawnych.

Kryterium kwalifikacji do wzięcia udziału we wszystkich etapach programu będzie konieczność wyrażenia pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w programie. Ponadto w przypadku badania stomatologicznego – brak przeprowadzonego badania stomatologicznego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w przypadku lakowania – brak wykonanego zabiegu lakowania oraz brak przeciwwskazań do działań profilaktycznych, natomiast w przypadku leczenia ubytku twardych tkanek – stwierdzenie ubytków tkanek zębów kwalifikujące do leczenia oraz brak przeciwskazań do leczenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   dentysta w szkole   AOTMiT  

POLECAMY W SERWISACH