• Wyższe wyceny świadczeń w chirurgii stomatologicznej i periodontologii od 1 stycznia 2023 r.
  • Dodatkowe 400 mln zł przeznaczone będą także na stosowane w wypełnieniach materiały stomatologiczne, które zastąpiły tańsze - amalgamatowe, wycofane ze stosowania w gabinetach pracujących na NFZ
  • Zapowiadane nakłady na stomatologię w 2023 r. w wysokości 2,7 mld zł (2,3 mld zł w 2022 r.) wskazują, że różnicę pomiędzy tym a przyszłym rokiem stanowiłyby właśnie obiecane 400 mln zł  

Efekty negocjacji o większe pieniądze na stomatologię 

Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, konsultant krajowy z dziedziny chirurgii stomatologicznej jest zobowiązany i wdzięczny wszystkim tym, którzy ostatecznie zadecydowali o podwyższeniu zbyt zbyt niskich wycen świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii. To pozwoli na zrekompensowanie coraz większych strat, które ponoszą chirurdzy stomatologiczni i periodontolodzy, realizujący leczenie w ramach kontraktów z NFZ.

- Podjęta decyzja jest zasługą wszystkich, którzy zaangażowali się w wielomiesięczny proces negocjacyjny zarówno po stronie Ministerstwa Zdrowia, NFZ, AOTMiT, jak i przedstawicieli tej i ubiegłej kadencji samorządu lekarzy i lekarzy dentystów - zapewnił.

- To dobre rozwiązanie, rekompensujące przynajmniej w części wysiłek chirurgów stomatologicznych i periodontologów. Wysiłek niestety kiepsko opłacany w przypadku świadczeń realizowanych w ramach NFZ - ocenił prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama.

Jakie pieniądze i od kiedy zasilą stomatologię 

Jak dowiaduje się infoDENT24.pl, zgodnie z deklaracjami złożonymi przez Bernarda Waśko zastępcę prezesa NFZ ds. medycznych - nastąpi zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na stomatologię o ok. 400 mln zł. Ta kwota przede wszystkim pokryje koszty wyższych wycen świadczeń w chirurgii stomatologicznej i periodontologii (według wyceny opracowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).

Dodatkowe pieniądze skierowane zostaną także na stosowane w wypełnieniach materiały stomatologiczne, które zastąpiły tańsze - amalgamatowe, wycofane ze stosowania w gabinetach pracujących na NFZ.

Zgodnie z planem finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia stomatologiczne w 2022 r. przeznaczono 2,3 mld zł (wzrost o ok. 11 proc. wobec 2021 r.). Jest to związane ze zmianą wyceny świadczeń oraz ze zwiększeniem wartości jednostki rozliczeniowej.

Z kolei zapowiadane nakłady na 2023 r. w wysokości 2,7 mld zł wskazują, że różnicę pomiędzy tym a przyszłym rokiem stanowiłyby właśnie zapowiadane 400 mln zł na pokrycie wyższych wycen w chirurgii stomatologicznej, periodontologii i na dodatkowy koszt odejścia od wypełnień amalgamatowych.