• Trwają prace nad wprowadzeniem do finansowania nowego świadczenia gwarantowanego w zakresie stomatologii – „usunięcie wypełnienia amalgamatowego”
  • Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że realizowana jest implementacja wyższych wycen świadczeń z chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii
  • Nowe postępowania konkursowe mają uwzględniać wzrost cen jednostek rozliczeniowych 

Aneksowanie umów stomatologicznych 

- Trwa proces aneksowania umów, który ma na celu zmianę wysokości jednostek rozliczeniowych - zgodnie z Rekomendacją nr 65/2022 z 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące m.in. świadczeń stomatologicznych – zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Nowe świadczenie: usunięcie wypełnień amalgamatowych

W związku z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2148 z późn. zm.) trwają też prace nad wprowadzeniem do finansowania nowego świadczenia gwarantowanego – „usunięcie wypełnienia amalgamatowego” oraz implementowana jest zmiana wyceny świadczeń chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii (opracowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).

Nowe konkursy z nowymi cenami

W ciągu najbliższego roku planowane jest na terenie większości oddziałów wojewódzkich ogłoszenie nowych postępowań konkursowych (w czasie epidemii wcześniej zawarte umowy były przedłużane), podczas których cena jednostki rozliczeniowej jest jednym z elementów negocjacji prowadzonych przez strony umowy. Może to przyczynić się również do wzrostu cen jednostek rozliczeniowych.

Wyższa wycena świadczeń gwarantowanych

Ze względu na wzrost najniższego wynagrodzenia, wprowadzanym ustawą z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległa wysokość wycen świadczeń gwarantowanych w tym również w zakresie stomatologii - twierdzi Waldemar Kraska.