Jak poinformowano na TT KS NRL samorząd lekarski od dłuższego czasu alarmuje o wyraźnie widocznym zjawisku marginalizowania znaczenia stomatologii publicznej, a przedstawiciele innych dziedzin medycyny, chcąc zasygnalizować „wypychanie ich" poza system świadczeń gwarantowanych używają pojęcia „stomatologizacji", jako synonimu zastępowania publicznej opieki zdrowotnej prywatną.

KS NRL przestrzega, że pojęcie „długu zdrowotnego” dotyczyć będzie również stomatologii, a placówki stomatologiczne utraciły możliwość należytej opieki nad pacjentami przy obecnym finansowaniu.

TT KS NRL

Debaty w Sejmie już były na refleksje a przede wszystkim działanie wciąż trzeba czekać.