Dotychczas w 2019 r. RP AOTMiT zajęła się sześcioma programami profilaktycznymi w zakresie ochrony zdrowia jamy ustnej w tym jednym rządowym. Były to:

- Projekt Ministerstwa Zdrowia "Program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat".

- Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019 - 2021 realizowanego przez gminę Nowy Duninów.

- Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 i 9 lat z terenu gminy Kobierzyce w latach 2019 - 2021.

- Poprawa dostępu do stomatologa dzieci  i młodzieży w szkołach na lata 2019-20125 (gm. Bobolice).

- Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy wśród dzieci klas trzecich uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl,

- Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w Gminie Brwinów na lata 2019-2010.