Podczas posiedzenia, które odbędzie się 1 kwietnia 2019 r. Rada Przejrzystości zajmie się oceną programu - Poprawa dostępu do stomatologa dzieci  i młodzieży w szkołach na lata 2019-20125 (gm. Bobolice).

Władze samorządowe gminy Bobolice oferują świadczeniodawcy (mile widziana specjalizacja ze stomatologii dziecięcej) gotowemu do współpracy nowocześnie wyposażony szkolny gabinet stomatologiczny oraz dogodną formę i warunki zatrudnienia. 

Praca w szkolnym gabinecie ma przebiegać minimum trzy razy w tygodniu.
W zakresie współpracy realizacja:
-  programu polityki zdrowotnej,
-  świadczeń w ramach kontraktu z NFZ,
- profilaktyki zdrowotnej
 

Więcej: aotm.gov.pl