Celem programu jest zapobieganie próchnicy zębów wśród uczniów uczęszczających do szkól prowadzonych przez gminę Nowogard. 

Istotne warunki realizacji programu:
- Świadczeniodawca dokonuje zakupu jednorazowych profilaktycznych zestawów we własnym zakresie, w ramach ceny zaproponowanej w ofercie.
- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składkowe i koszty, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia.
- Świadczenie usług będzie realizowane w gabinecie profilaktyki i promocji zdrowia na terenie szkoły bądź w udostępnionym pomieszczeniu.
- Świadczeniodawca musi posiadać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia - w celu rozpoczęcia i kontynuacji leczenia zębów u przebadanych uczniów.