Porządek obrad posiedzenia obejmuje wydanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, które są współfinasowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

I tak szczegółowe wskazówki zostaną wypracowane na temat:
- "Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”,
oraz 
- "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019-2021”.

Więcej: aotm.gov.pl