Według założeń, RP AOTMiT podczas posiedzenia 11 czerwca 2018 r. Rada zajmie się m.in. oceną programu „Regularna kontrola stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Zabierzów w latach 2018 - 2021”.

Dwa tygodnie później - 25 czerwca RP przeanalizuje „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew".