Rada Przejrzystości AOTMiT przygotuje opinie na temat trzech projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących stomatologii:

- "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" (gmina Sulmierzyce)
- „Profilaktyka stomatologiczna" (gmina Kleszczów)
- „Toruń olśniewa uśmiechem" (miasto Toruń)

Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego, realizujące i finansujące programy zdrowotne, obowiązek przekazania projektu programu do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu ich zaopiniowania. Agencja jest zobowiązana sporządzić bezpłatnie opinię w ciągu 3 miesięcy.  

Więcej: aotm.gov.pl